Quy chế tuyển sinh ĐH hệ chính quy, tuyển sinh CĐ nhóm ngành đào tạo GV hệ chính quy

Cập nhật: 18/08/2020

Quy chế tuyển sinh ĐH hệ chính quy, tuyển sinh CĐ nhóm ngành đào tạo GV hệ chính quy đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành cùng với Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐTngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

BẢN QUYỀN TRANGTUYENSINH.COM.VN
Về đầu trang