Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT

Cập nhật: 18/08/2020

Trang Tuyển Sinh đã tổng hợp lại một số thông tin về "Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT". Các bạn thí sinh và phụ huynh có thể tham khảo trong bài viết sau đây.

Để thực hiện nghiêm túc Quy chế thi trong công tác tổ chức thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở Giáo dục và Đào tạo, Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng (gọi chung là các sở Giáo dục và Đào tạo); các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng có nhóm ngành đào tạo giáo viên (gọi chung là trường Đại học, Cao đẳng) một số nội dung về bài thi và hình thức thi, lịch thi, phần mềm quản lý thi, chế độ báo cáo và lưu trữ cùng một số phụ lục liên quan đến việc tổ chức kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT.

BẢN QUYỀN TRANGTUYENSINH.COM.VN
Về đầu trang