DS các trường Trung cấp Phía Bắc

Thông tin tuyển sinh của các trường Trung cấp khu vực miền Bắc – Phía Bắc

Trang tuyển sinh cập nhật thông tin tuyển sinh của các Trường trung cấp ở các tỉnh thành phía Bắc để các thí sinh nắm rõ thông tin về các ngành xét tuyển, phương thức xét tuyển, chỉ tiêu và học phí năm học 2020 – 2021 của từng trường.

1. VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC

HÀ GIANG
– Trường Trung cấp Y tế Hà Giang
– Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Bắc Quang
– Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Hà Giang
TUYÊN QUANG
– Trường Trung học Kinh tế – Kỹ thuật Tuyên Quang
– Trường Trung cấp Y tế Tuyên Quang
CAO BẰNG
– Trường Trung cấp nghề tỉnh Cao Bằng
– Trường Trung cấp Y tế Cao Bằng
– Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Cao Bằng
BẮC KẠN
– Trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn
LÀO CAI
– Trường Trung cấp Y tế Lào Cai
– Trường Trung cấp nghề Công ty Apatit Việt Nam
YÊN BÁI
– Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ
– Trường Trung cấp Lục Yên
– Trường Trung cấp Bách khoa Yên Bái
THÁI NGUYÊN
– Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên
– Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên
– Trường Trung cấp Y tế Thái Nguyên
– Trường Trung cấp Thái Nguyên
– Trường Trung cấp nghề Nam Thái Nguyên
– Trường Trung cấp Y khoa Pasteur
– Trường Trung cấp nghề Thái Hà
– Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thái Nguyên
– Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Thái Nguyên
PHÚ THỌ
– Trường Trung cấp nghề Hermann Gmeiner Việt Trì
– Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Phú Thọ
– Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Phú Thọ
– Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Sông Hồng
– Trường Trung cấp Nông lâm nghiệp Phú Thọ
LAI CHÂU
SƠN LA
– Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Sơn La
– Trường Trung cấp Luật Tây Bắc
HÒA BÌNH
– Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình
BẮC GIANG
– Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang
– Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang
– Trường Trung cấp Y – Dược Bắc Giang
– Trường Trung cấp ASEAN
– Trường Trung cấp nghề miền núi Yên Thế
– Trường Trung cấp nghề Thủ công mỹ nghệ 19-5
– Trường Trung cấp nghề số 12/BQP

2. VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

VĨNH PHÚC
– Trường Trung cấp nghề số 11/BQP
– Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật xây dựng & Nghiệp vụ
– Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc
– Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Vĩnh Phúc
– Trường Trung cấp Công nghệ Vĩnh Phúc
BẮC NINH
– Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh
– Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Công thương – CCI
– Trường Trung cấp Y tế Trung ương
– Trường Trung cấp nghề Kinh tế – Kỹ thuật Bắc Ninh
– Trường Trung cấp nghề KTKT và TCMN truyền thống Thuận Thành
– Trường Trung cấp nghề Bách khoa Bắc Ninh
HẢI DƯƠNG
– Trường Trung cấp Cơ giới đường bộ
– Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Dương
HẢI PHÒNG
– Trường Trung cấp nghề kỹ thuật xi măng
– Trường Trung cấp An Dương
– Trường Trung cấp Khu kinh tế Hải Phòng
– Trường Trung cấp Xây dựng
– Trường Trung cấp Nông nghiệp Thủy sản
– Trường Trung cấp Giao thông vận tải Hải Phòng
– Trường Trung cấp Du lịch Thăng Long
– Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật và Công nghệ Hải Phòng
– Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Công nghệ Hải Phòng
– Trường Trung cấp Chuyên nghiệp Hải Phòng
– Trường Trung cấp Bách khoa Hải Phòng
– Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Hải Phòng
– Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng
HƯNG YÊN
– Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Hưng Yên
– Trường Trung cấp nghề Á Châu
– Trường Trung cấp nghề Châu Hưng
– Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hưng Yên
– Trường Trung cấp Tổng hợp Đông Đô
– Trường Trung cấp nghề Việt Thanh
THÁI BÌNH
– Trường Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình
– Trường Trung cấp Xây dựng Thái Bình
– Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật Thái Bình
– Trường Trung cấp nghề Thủ công mỹ nghệ Kiến Xương
HÀ NAM
– Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hà Nam
– Trường Trung cấp nghề Công nghệ Hà Nam
– Trường Trung cấp nghề Giao thông và Xây dựng Việt Úc
NAM ĐỊNH
– Trường Trung cấp Giao thông vận tải Nam Định
– Trường Trung cấp nghề số 8
– Trường Trung cấp nghề Thủ công mỹ nghệ truyền thống Nam Định
– Trường Trung cấp nghề Thương mại – Du lịch – Dịch vụ Nam Định
– Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nông nghiệp Nam Định
– Trường Trung cấp Cơ Điện Nam Định
– Trường Trung cấp Công nghệ và Truyền thông Nam Định
– Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghiệp Nam Định
NINH BÌNH
– Trường Trung cấp nghề Quốc tế
– Trường Trung cấp Y – Dược Tôn Thất Tùng
– Trường Trung cấp nghề Nho Quan
– Trường Trung cấp Kỹ thuật – Du lịch Công đoàn Ninh Bình
– Trường Trung cấp Công nghệ và Y tế Pasteur
– Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Tại chức Ninh Bình
QUẢNG NINH
Trường Trung cấp nghề Công nghệ Hạ Long

 

THÔNG TIN CẦN BIẾT

No Content Available
https://jex.com.vn/tin-tuc/cot-song.html https://qik.com.vn/toc-nam-toc-nu-c2.html