Các trường Cao đẳng khu vực miền Bắc

Danh sách các trường Cao đẳng Miền bắc – Khu vực phía bắc

Danh sách và thông tin tuyển sinh các trường Cao đẳng khu vực miền Bắc: phương thức xét tuyển, thời gian xét tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh…

1. VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC

HÀ GIANG

– Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tỉnh Hà Giang

– Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang

BẮC CẠN

– Trường Cao đẳng Bắc Kạn

CAO BẰNG

– Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng

LÀO CAI

– Trường Cao đẳng Lào Cai

– Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai

YÊN BÁI

– Trường Cao đẳng nghề Yên Bái

– Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

– Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái

– Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái

– Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur

TUYÊN QUANG

– Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Tuyên Quang

THÁI NGUYÊN

– Trường Cao đẳng Công Thương Thái Nguyên

– Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật

– Trường Cao đẳng nghề số I Bộ Quốc phòng

– Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức

– Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên

– Trường Cao đẳng Cơ khí – Luyện kim

– Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch

– Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp

– Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc

– Trường Cao đẳng Kinh tế – Tài chính Thái Nguyên

– Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên

– Trường Cao đẳng nghề Công thương Việt Nam

– Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên

LẠNG SƠN

– Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn

– Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn

– Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông Lâm Đông Bắc

– Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

PHÚ THỌ

– Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ

– Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông Lâm Phú Thọ

– Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ

– Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ

– Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất

– Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ nghệ thực hành Phú Thọ

– Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ

– Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng

– Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm

– Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ

ĐIỆN BIÊN

– Trường Cao đẳng nghề Điện Biên

– Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Điện Biên

– Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên

– Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

LAI CHÂU

– Trường Cao đẳng Cộng động Lai Châu

SƠN LA

– Trường Cao đẳng Y tế Sơn La

– Trường Cao đẳng Nông Lâm Sơn La

– Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Sơn La

– Trường Cao đẳng Sơn La

HÒA BÌNH

– Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình

– Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Hòa Bình

– Trường Cao đẳng nghề Sông Đà

– Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc

– Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc

– Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

BẮC GIANG

– Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang

– Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt – Hàn Bắc Giang

– Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp

2. VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

VĨNH PHÚC

– Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc

– Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp

– Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vĩnh Phúc

– Trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại

– Trường Cao đẳng nghề số 2 – Bộ Quốc phòng

– Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1

– Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc

BẮC NINH

– Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh

– Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh

– Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội

– Trường Cao đẳng Thống kê

– Trường Cao đẳng Ngoại ngữ – Công nghệ Việt Nhật

– Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh

– Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản

– Trường Cao đẳng nghề Viglacera

– Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

HẢI DƯƠNG

– Trường Cao đẳng nghề Hải Dương

– Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng

– Trường Cao đẳng Công Thương Hải Dương

– Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Đường thủy I

– Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại

– Trường Cao đẳng Hải Dương

– Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương

– Trường Cao đẳng Y tế Hải Dương

HẢI PHÒNG

– Trường Cao đẳng Hàng hải I

– Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương II

– Trường Cao đẳng nghề số 3 Bộ Quốc phòng

– Trường Cao đẳng nghề Kinh tế Kỹ thuật Bắc Bộ

– Trường Cao đẳng Công nghệ Kinh tế và Thủy sản

– Trường Cao đẳng VMU

– Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Thực phẩm

– Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng

– Trường Cao đẳng Duyên Hải

– Trường Cao đẳng Công nghệ và Du lịch Bắc Nam

– Trường Cao đẳng Công nghệp Hải Phòng

– Trường Cao đẳng Lao động – Xã hội Hải Phòng

– Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng

– Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng

– Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics

HƯNG YÊN

– Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

– Trường Cao đẳng Y Dược ASEAN

– Trường Cao đẳng Dược Hà Nội

– Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên

– Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi

– Trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên

– Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên

THÁI BÌNH

– Trường Cao đẳng nghề số 19/BQP

– Trường Cao đẳng nghề Thái Bình

– Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình

– Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình

– Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình

HÀ NAM

– Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm sản

– Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ

– Trường Cao đẳng nghề Hà Nam

– Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình I

NAM ĐỊNH

– Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định

– Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật & Du lịch Nam Định

– Trường Cao đẳng nghề số 20 – Bộ Quốc phòng

– Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nam Định

– Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định

– Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định

NINH BÌNH

– Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình

– Trường Cao đẳng nghề LILIMA 1

– Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô

– Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình

QUẢNG NINH

– Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam

– Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng

– Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc

– Trường Cao đẳng Việt Hàn Quảng Ninh

– Trường Cao đẳng nghề Xây dựng

– Trường Cao đẳng Giao thông Quảng Ninh

– Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh

– Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả

THÔNG TIN CẦN BIẾT

No Content Available
https://jex.com.vn/tin-tuc/cot-song.html https://qik.com.vn/toc-nam-toc-nu-c2.html