DS các Trường Trung cấp Phía Nam

Danh sách các trường Trung cấp khu vực Miền Nam – Nam bộ

Thông tin tuyển sinh của các trường Trung cấp khu vực Phía Nam cùng các ngành tuyển sinh, phương thức, chỉ tiêu xét tuyển và học phí mới nhất của từng trường.

1. VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

BÌNH PHƯỚC
– Trường Trung cấp Việt Hàn
– Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Bình Phước
TÂY NINH
– Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Ninh
– Trường Trung cấp Y tế Tây Ninh
– Trường Trung cấp nghề khu vực Nam Tây Ninh
– Trường Trung cấp Tân Bách khoa
– Trường Trung cấp Á Châu
BÌNH DƯƠNG
– Trường Trung cấp Công nghiệp Bình Dương
– Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương
– Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương
– Trường Trung cấp Kinh tế – Công nghệ Đông Nam
– Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương
– Trường Trung cấp Mỹ thuật – Văn hóa Bình Dương
– Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp Bình Dương
– Trường Trung cấp Tài chính Kế toán Bình Dương
– Trường Trung cấp nghề Dĩ An
– Trường Trung cấp nghề Tân Uyên
ĐỒNG NAI
– Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật số 2
– Trường Trung cấp Cơ Điện Đông Nam Bộ
– Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Đồng Nai
– Trường Trung cấp nghề 26/3
– Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đồng Nai
– Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Đồng Nai
– Trường Trung cấp Miền Đông
– Trường Trung cấp Bách khoa Đồng Nai
– Trường Trung cấp nghề Đinh Tiên Hoàng
BÀ RỊA – VŨNG TÀU
– Trường Trung cấp Bách khoa Vũng Tàu
– Trường Trung cấp chuyên nghiệp Bà Rịa
– Trường Trung cấp nghề Kinh tế – Kỹ thuật Công đoàn BR-VT
– Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ Phước Lộc
– Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

2. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

LONG AN
– Trường Trung cấp Y tế Long An
– Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Long An
– Trường Trung cấp nghề Đức Hòa
– Trường Trung cấp nghề Đồng Tháp Mười
– Trường Trung cấp nghề Cần Giuộc
– Trường Trung cấp nghề và Đào tạo cán bộ HTX miền Nam
– Trường Trung cấp Việt Nhật
TIỀN GIANG
– Trường Trung cấp Bách khoa Gò Công
– Trường Trung cấp Kinh tế – Công nghệ Cai Lậy
– Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Tiền Giang
– Trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Cái Bè
– Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Tiền Giang
– Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Tiền Giang
– Trường Trung cấp nghề khu vực Cai Lậy
– Trường Trung cấp nghề Kinh tế – Kỹ thuật Công đoàn Tiền Giang
– Trường Trung cấp nghề Khu vực Gò Công
BẾN TRE
– Trường Trung cấp nghề Bến Tre
– Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Bến Tre
– Trường Trung cấp Y tế Bến Tre
TRÀ VINH
– Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Trà Vinh
– Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Thể thao Trà Vinh
VĨNH LONG
– Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Long
ĐỒNG THÁP
– Trường Trung cấp Thanh Bình
– Trường Trung cấp nghề – Giáo dục thường xuyên Hồng Ngự
– Trường Trung cấp nghề – Giáo dục thường xuyên Tháp Mười
AN GIANG
– Trường Trung cấp nghề Châu Đốc
– Trường Trung cấp nghề Tân Châu
– Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh An Giang
– Trường Trung cấp Kỹ thuật – Công nghệ An Giang
– Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật An Giang
KIÊN GIANG
– Trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Kiên Giang
– Trường Trung cấp Việt – Hàn Phú Quốc
– Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh Kiên Giang
– Trường Trung cấp nghề Tân Hiệp
– Trường Trung cấp nghề vùng Tứ giác Long Xuyên
– Trường Trung cấp nghề vùng U Minh Thượng
CẦN THƠ
– Trường Trung cấp Giao thông vận tải Miền Nam
– Trường Trung cấp Bách nghệ Cần Thơ
– Trường Trung cấp Miền Tây
– Trường Trung cấp nghề Thới Lai – Tp. Cần Thơ
– Trường Trung cấp Y Dược Mêkông
– Trường Trung cấp Phạm Ngọc Thạch Cần Thơ
– Trường Trung cấp Đại Việt thành phố Cần Thơ
– Trường Trung cấp Hồng Hà Tp. Cần Thơ
– Trường Trung cấp Thể dục Thể thao Tp. Cần Thơ
– Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Công đoàn Cần Thơ
– Trường Trung cấp nghề Đông Dương
– Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ
HẬU GIANG
– Trường Trung cấp Kỹ thuật – Công nghệ tỉnh hậu Giang
– Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang
– Trường Trung cấp Luật Vị Thanh
SÓC TRĂNG
– Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Sóc Trăng
– Trường Trung cấp Y tế Sóc Trăng
BẠC LIÊU
– Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Bạc Liêu
– Trường Trung cấp nghề Tư thục STC
CÀ MAU
– Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Cà Mau

THÔNG TIN CẦN BIẾT

No Content Available
https://jex.com.vn/tin-tuc/cot-song.html https://qik.com.vn/toc-nam-toc-nu-c2.html