Chương trình đào tạo Ngành Xuất bản

Cập nhật: 30/01/2021

Được đánh giá là ngành học khá dễ chịu không quá nặng về kiến thức, chủ yếu dựa vào sự chủ động của học sinh nên ngành xuất bản ngày càng thu hút lớn các bạn trẻ theo học. Vậy Ngành xuất bản học những môn gì trong chương trình đào tạo? thắc mắc này sẽ được giải đáp chi tiết thông qua bài viết dưới đây, mời các bạn tham khảo nhé.

Ảnh chương trình đào tạo ngành xuất bản
Chương trình đào tạo Ngành xuất bản

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo cử nhân Ngành xuất bản có phẩm chất đạo đức, có năng lực, trình độ về lí luận và nghiệp vụ biên tập xuất bản thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau. Hoàn thành chương trình đào tạo sinh viên có đủ khả năng là việc cho các nhà xuất bản, cơ quan văn hóa, truyền thông ở trung ương và các địa phương.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Hiện nay chương trình đào tạo Ngành xuất bản ở các trường đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo thiết kế, đảm bảo trang bị khối kiến thức tổng hợp về lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, thế giới hiện đại, đất nước và con người Việt Nam. Hơn nữa sinh viên theo học chương trình ngành học này được rèn luyện kỹ năng về chuyên môn, kỹ năng tổ chức bản thảo, biên tập, thiết kế xuất bản tác phẩm truyền thông, biên tập ngôn ngữ văn bản cùng các kỹ năng mềm khác,...Sau đây là chi tiết các môn học trong chương trình đào tạo Ngành Xuất bản trường Học viện báo chí và tuyên truyền:

T

 

Mãhọc phần

Học phần

Số tín chỉ

 

Phân bổ

Học phần tiên quyết

Học kỳ

Lý thuyết

Thực hành

7.1. Chủ nghĩa  Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

10

 

 

 

 

1

TM01011

Triết học Mác - Lênin

2.0

1.5

0.5

 

1

2

KT01011

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2.0

1.5

0.5

 

1

3

CN01011

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2.0

1.5

0.5

 

2

4

LS01002

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

2.0

1.5

0.5

 

3

5

TH01001

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2.0

1.5

0.5

 

3

7.2 Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

55

 

 

 

 

Kiến thức cơ sở ngành

15

 

 

 

 

Bắt buộc

9

 

 

 

 

6

BC02101

Lý thuyết truyền thông

2.0

1.5

0.5

 

1

7

XB02701

Cơ sở lý luận xuất bản

3.0

2.0

1.0

 

1

8

XB02702

Lịch sử xuất bản sách

2.0

1.5

0.5

 

1

9

ĐC01001

Tiếng Việt thực hành

2.0

1.5

0.5

 

1

Tự chọn

6/12

 

 

 

 

10

XB02705

Phong cách học văn bản

2.0

1.5

0.5

 

1

11

ĐC01706

Tin học ứng dụng trong biên tập - xuất bản

2.0

1.0

1.0

 

1

12

XB02706

Quan hệ công chúng trong hoạt động xuất bản

2.0

1.5

0.5

 

1

13

BC02102

Các loại hình báo chí hiện đại

2.0

1.0

1.0

 

1

14

QQ02530

Công chúng truyền thông

2.0

1.5

0.5

 

1

15

PT02305

Ngôn ngữ báo chí

2.0

1.5

0.5

 

1

Kiến thức chuyên ngành

40

 

 

 

 

Bắt buộc

24

 

 

 

 

16

XB03711

Tổ chức bản thảo

2.0

1.5

0.5

XB02701

2

17

XB03712

Biên tập bản thảo

2.0

1.0

1.0

XB02701

2

18

XB03713

Trình bày minh họa sách

2.0

1.0

1.0

XB03712

3

19

XB03714

Công nghệ in và sửa bài

2.0

1.5

0.5

XB03712

3

20

XB03715

Biên tập ngôn ngữ văn bản

4.0

2.0

2.0

XB03712

3

21

XB03716

Quản lý nhà nước về xuất bản

2.0

1.5

0.5

XB02701

2

22

XB03717

Quản trị doanh nghiệp xuất bản

2.0

1.0

1.0

XB02701

2

23

XB03718

Biên tập sách chính trị - pháp luật

3.0

1.5

1.5

XB03712

2

24

XB03720

Biên tập sách giáo dục

3.0

1.5

1.5

XB03712

3

25

XB03721

Biên tập sách KH kỹ thuật và công nghệ

2.0

1.0

1.0

XB03712

3

Tự chọn

6/10

 

 

 

 

26

XB03722

Biên tập sách dịch

2.0

1.5

1.5

 

2

27

XB03723

Biên tập sách thiếu nhi

2.0

1.0

1.0

 

2

28

XB03724

Marketing xuất bản

2.0

1.0

1.0

 

2

29

XB03725

Biên tập tạp chí

2.0

1.0

1.0

 

2

30

XB03726

Biên tập sách tra cứu - chỉ dẫn

2.0

1.0

1.0

 

2

31

XB03733

Thực tập tốt nghiệp

3.0

0.5

2.5

 

4

32

XB04029

Khóa luận/tác phẩm tốt nghiệp

7.0

 

 

 

4

Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp

7.0

 

 

 

4

33

XB03734

Những vấn đề của xuất bản hiện đại

3.0

1.5

1.5

 

4

34

XB03735

Xã hội hóa và thương mại hóa trong hoạt động xuất bản

 

2.0

1.5

0.5

 

4

35

XB03736

Thương mại điện tử trong hoạt động xuất bản

 

2.0

1.0

1.0

 

4

Tổng

65

 

 

 

 
                 

Theo Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ngành Xuất bản hiện nay trên cả nước chỉ có duy nhất 1 trường đại học đào tạo đó là trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đây là địa chỉ cung cấp đầy đủ cho bạn những kiến thức cơ bản và toàn diện nhất.

Như vậy trangtuyensinh đã cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết về chương trình đào tạo ngành xuất bản, từ đó lý giải cho câu hỏi Ngành xuất bản học những môn học nào? Ngoài ra còn rất nhiều thông tin tuyển sinh hữu ích được chúng tôi cập nhật thường xuyên trên website, hãy theo dõi nhé.

BẢN QUYỀN TRANGTUYENSINH.COM.VN
Về đầu trang