Chương trình đào tạo Ngành Luật Hiến pháp và luật Hành chính

Cập nhật: 22/01/2021

Trong hệ thống bộ máy Nhà nước thì cơ quan hiến pháp và cơ quan quản lý hành chính là một bộ phận cấu thành, tiến hành các hoạt động quản lý trên nhiều lĩnh vực. Theo đó thí sinh có nguyện vọng làm việc trong môi trường hiến pháp và hành chính nhà nước có thể lựa chọn ngành học này. Vậy chương trình đào tạo Ngành Hiến pháp và luật Hành chính gồm những môn học nào? Câu trả lời chi tiết sẽ được chúng tôi chia sẻ ở bài viết dưới đây, mời các bạn tham khảo nhé.

Ảnh chương trình đào tạo Ngành Hiến pháp và luật hành chính học
Chương trình đào tạo Ngành Luật Hiến pháp và luật hành chính

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Đào tạo sinh viên những kiến thức về luật học, pháp luật và phương pháp nghiên cứu luật học tạo nền tảng để hiểu biết những khía cạnh kinh tế, xã hội như: kinh tế, văn hóa, xã hội, văn hóa, lịch sử Việt Nam và hệ thống pháp luật Việt Nam.

- Cũng cố, nâng cao kiến thức về sự hình thành và phát triển của nhà nước và pháp luật, vai trò của nhà nước và pháp luật Việt Nam, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Việt Nam.

- Có kiến thức chuyên sâu về học thuyết nhà nước pháp quyền và chủ nghĩa lập hiến, từ đó sinh viên dễ dàng nghiên cứu chuyên sâu các vấn đề của pháp luật Hiến pháp và hành chính như: quản trị nhà nước, chủ đề quản lý nhà nước hiện đại, luật quản lý công bồi dưỡng Nhà nước, Luật và chính sách công, luật quản lý quy hoạch quản lý bất động sản. Đặc biệt có kiến thức chuyên sâu về pháp luật hành chính và tố tụng hành chính của nền công vụ.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ở các trường đại học đào tạo, chương trình đào tạo Ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính được thiết kế nhằm cung cấp kiến thức chuyên sâu và kỹ năng hành nghề về Luật Hiến pháp và luật hành chính, có nội dung gắn với thực tiễn để hoạt động trong khu vực công và tư vấn pháp luật liên quan đến việc khiếu nại, khiếu kiện tố tụng hành chính.

Với Ngành Luật Hiến pháp và luật Hành chính hiện nay có rất ít trường đại học đào tạo. Thí sinh yêu thích ngành học này có thể đăng ký vào các trường đào tạo Ngành Luật Hiến pháp và luật Hành chính: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Luật, Đại học Cần Thơ,..Bên cạnh đó hãy tìm hiểu đề án tuyển sinh, phương thức xét tuyển, điểm trúng tuyển gần đây của mỗi trường để lựa chọn trường đại học phù hợp với năng lực và điều kiện của chính mình.

Từ những thông tin chúng tôi vừa cung cấp, hy vọng các bạn thí sinh đã tìm ra lời giải cho câu hỏi chương trình đào tạo Ngành Luật Hiến pháp và luật Hành chính, từ đó có thể định hướng phương pháp học tập một cách rõ ràng nhất nhằm đạt hiệu quả. Ngoài ra đừng quên cập nhật những thông tin bổ ích khác trên trangtuyensinh.com.vn nhé.

BẢN QUYỀN TRANGTUYENSINH.COM.VN
Về đầu trang