Chương trình đào tạo Ngành Công tác thanh thiếu niên

Cập nhật: 27/01/2021

Với sự phát triển của xã hội hiện nay kéo theo rất nhiều vấn đề, tệ nạn xã hội xảy ra, vì thế nhóm đối tượng thanh thiếu niên cần được chú trọng nhiều hơn. Do đó tại các trường đại học, cao đẳng số học sinh đăng ký học ngành này cũng trở nên đông đảo. Tuy nhiên Ngành Công tác thanh thiếu niên học những môn nào trong chương trình đào tạo thì không phải học sinh và bậc phụ huynh nào cũng đều nắm được. Sau đây chúng tôi sẽ trả lời câu thắc mắc này thông qua bài viết dưới đây, mời các bạn tham khảo nhé.

Ảnh chương trình đào tạo Ngành công tác thanh thiếu niên
Các chương trình đào tạo Ngành công tác thanh thiếu niên

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo cán bộ Ngành Công tác thanh thiếu niên có phẩm chất đạo đức tốt, có hệ thống kiến thức, kỹ năng công tác thanh thiếu niên. Hoàn thành chương trình đào tạo sinh viên có thể nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với các cấp, chính quyền về chính sách liên quan đến thanh niên, đồng thời có năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động thanh thiếu niên chuyên nghiệp ở các cấp, ban ngành trong lĩnh vực xã hội.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Với Ngành Công tác thanh thiếu niên, chương trình đào tạo sẽ cung cấp cho sinh viên từ kiến thức cơ bản đến chuyên môn nghiệp vụ về công tác thanh thiếu niên như: xây dựng tổ chức thanh niên, kỹ năng tổ chức hoạt động thiếu nhi, phương thức quản lý nhà nước về công tác thanh niên cùng những kỹ năng mềm, kỹ năng thực hành nhằm phục vụ cho công việc. Chi tiết các môn học trong chương trình đào tạo Ngành Công tác thanh thiếu niên Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Công tác thanh thiếu niên Thanh Hóa:

I

Kiến thức giáo dục đại cương (Không tính kiến thức GDTC và GDQP-AN)

I.1

Lý luận chính trị

1.

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

2.

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2

3.

Tư ­ t­ưởng Hồ Chí Minh

4.

Đư­ờng lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

5.

Đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng cộng sản Việt Nam

I.2

Khoa học xã hội – nhân văn

 

Bắt buộc

6.

Cơ sở văn hóa Việt Nam

7.

Pháp luật đại cương

8.

Phương pháp nghiên cứu khoa học

9.

Tâm lý học đại cương

10.

Tin học đại cương

11.

Lịch sử văn minh thế giới

 

Chọn 1 trong 2 học phần

12.

Mỹ học đại cương

13.

Xã hội học đại cương

I.3

Ngoại ngữ

14.

Tiếng Anh 1

15.

Tiếng Anh 2

I.4

Giáo dục thể chất

I.5

Giáo dục quốc phòng -an ninh

II

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

II.1

Kiến thức cơ sở ngành

 

Bắt buộc

16.

Tổng quan Công tác thanh thiếu niên

17.

Kinh tế Công tác thanh thiếu niên

18.

Văn hóa Công tác thanh thiếu niên

19.

Tiến trình lịch sử Việt Nam

20.

Văn hóa các dân tộc Việt Nam

21.

Tín ngưỡng và tôn giáo Việt Nam

22.

Di tích và danh thắng Việt Nam

 

Tự chọn (chọn 3 trong 5 học phần)

23.

Văn hóa dân gian Việt Nam

24.

Làng xã người Việt

25.

Mỹ thuật và kiến trúc Việt Nam

26.

Giao lưu văn hóa quốc tế

27.

Văn hóa Đông Nam Á

II.2

Kiến thức chuyên ngành

 

Bắt buộc

28.

Địa lý Công tác thanh thiếu niên

29.

Tuyến điểm Công tác thanh thiếu niên Việt Nam

30.

Tâm lý khách Công tác thanh thiếu niên

31.

Tiếng Anh chuyên ngành Công tác thanh thiếu niên

32.

Thiết kế và điều hành chương trình Công tác thanh thiếu niên

33.

Kỹ năng hoạt náo trong Công tác thanh thiếu niên

34.

Hướng dẫn Công tác thanh thiếu niên

35.

Thực hành hướng dẫn Công tác thanh thiếu niên tại điểm

36.

Thực hành hướng dẫn Công tác thanh thiếu niên trên tuyến

37.

Thực tập chuyên ngành Công tác thanh thiếu niên

 

Tự chọn

 

Chọn 3 trong 4 học phần

38.

Marketing Công tác thanh thiếu niên

39.

Quản lý nhà nước về Công tác thanh thiếu niên

40.

Công tác thanh thiếu niên tôn giáo, tín ngưỡng

41.

Công tác thanh thiếu niên bền vững

 

Chọn 1 trong 2 học phần

42.

Công tác thanh thiếu niên văn hóa

43.

Công tác thanh thiếu niên sinh thái

II.3

Kiến thức bổ trợ

 

Bắt buộc

44.

Lễ tân ngoại giao

45.

Tổ chức sự kiện

46.

Kỹ năng giao tiếp

 

Tự chọn (chọn 2 trong 5 học phần)

47.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong Công tác thanh thiếu niên

48.

Tiền tệ và thanh toán quốc tế

49.

Văn hóa ẩm thực

50.

Nghiệp vụ lễ tân khách sạn

51.

Nghiệp vụ nhà hàng

III

Thực tế, thực tập tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp

52.

Thực tế chuyên ngành Công tác thanh thiếu niên 1

53.

Thực tế chuyên ngành Công tác thanh thiếu niên 2

54.

Thực tập tốt nghiệp

55.

Khóa luận tốt nghiệp

Theo Đại học Văn hóa, Thể thao và Công tác thanh thiếu niên Thanh Hóa

Ở ngành học này, hiện nay trên cả nước chưa có nhiều trường đại học đào tạo mới chỉ có các trường đào tạo Ngành Công tác thanh thiếu niên: Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (Phía Bắc và phía Nam), Đại học Văn hóa, Thể thao và Công tác thanh thiếu niên Thanh Hóa với số lượng thí sinh đăng ký theo học lớn. Điều này cho thấy ngành nghề này có sức hút và tầm ảnh hưởng trong xã hội.

Như vậy qua bài viết trên chúng tôi hy vọng đã giúp ích thí sinh cho câu trả lời về các môn học phải hoàn thành trong chương trình đào tạo Ngành Công tác thanh thiếu niên. Ngoài ra để biết được điểm chuẩn của từng ngành và thông tin tuyển sinh mới nhất, thí sinh hãy thường xuyên truy cập vào trangtuyensinh.com.vn để cập nhật tin tức nhé.

BẢN QUYỀN TRANGTUYENSINH.COM.VN
Về đầu trang