Chương trình đào tạo Ngành Khoa học hàng hải

Cập nhật: 27/01/2021

Bạn chuẩn bị tốt nghiệp và đang tìm kiếm cho mình một ngành nghề phù hợp thì Ngành Khoa học hàng hải sẽ là một gợi ý. Vậy khi theo học chuyên ngành này bạn phải hoàn thành các môn học nào trong chương trình đào tạo Ngành Khoa học hàng hải? Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ gợi ý cho câu hỏi trên, mời các bạn tham khảo nhé.

Ảnh chương trình đào tạo Ngành khoa học hàng hải
Chương trình đào tạo Ngành khoa học hàng hải

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tao sinh viên Ngành Khoa học hàng hải có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, có kỹ năng vận hành, khai thác tàu biển, quản lý hàng hải, có kỹ năng thực hàng và khả năng thích ứng trong môi trường làm việc, có phương pháp làm việc khoa học chuyên nghiệp, khả năng tác nghiệp độc lập và sáng tạo nhằm đạt được thành công về nghề nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn, đáp ứng nhu cầu xã hội.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ở các trường đại học đào tạo chuyên ngành này, chương trình đào tạo do Bộ giáo dục và Đào tạo xây dựng theo khung chương trình chuẩn với các môn học từ cơ bản đến chuyên ngành, đảm bảo sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ sở nghiên cứu an toàn hàng hải, cảng biển, khai thác cảng, chuyên gia tư vấn về lĩnh vực liên quan đến hàng hải, hay giảng dạy tại các trường đại học cao đẳng có ngành học này. Sau đây mời các bạn thí sinh tham khảo các môn học trong chương trình đào tạo Ngành Khoa học hàng hải Trường Đại học Nha Trang dưới đây:

Học kỳ

học phần

Tên học phần

Số

tín chỉ

 

 

 

 

1

(17 tc)

 

 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

2

 

Đại số tuyến tính

3

 

Đại cương hàng hải

2

 

Tin học cơ sở

3

 

Tiếng Anh 1

3

 

Kỹ năng giao tiếp

2

 

Giáo dục thể chất 1 (Điền kinh)

 

Nhóm học phần tự chọn 1 (chọn 1 trong 3 học phần)

2

 

Tâm lý học đại cương

2

 

Pháp luật đại cương

2

 

Lôgic đại cương

2

 

 

 

 

2

(18 tc)

 

 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2

3

 

Giải tích

4

 

Địa lý hàng hải

2

 

Tiếng Anh 2

4

 

Kỹ thuật điện

2

 

Giáo dục thể chất 2

 

Nhóm học phần tự chọn 2 (chọn 1 trong 2 học phần)

3

 

Hóa đại cương

3

 

Hình họa - Vẽ kỹ thuật

3

 

 

 

 

 

3

(19 tc)

 

 

 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

 

Lý thuyết và kết cấu tàu thủy

4

 

Kinh tế vận tải biển

3

 

Kỹ thuật an toàn và môi trường hàng hải

3

 

Tiếng Anh hàng hải

3

 

Giáo dục thể chất 3

 

Nhóm học phần tự chọn 3 (chọn 1 trong 2 học phần)

3

 

Vật lý đại cương A

3

 

Nguyên lý chi tiết máy

3

 

 

 

4

(19 tc)

 

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

Địa văn hàng hải

4

 

Tự động điều khiển

3

 

Pháp luật hàng hải

4

Nhóm học phần tự chọn 4 (chọn 2 trong 4 học phần)

6

 

Kỹ thuật vẽ tàu

3

 

Đại lý tàu biển và giao nhận

3

 

Cơ học ứng dụng

3

 

Vật liệu kỹ thuật

3

 

 

5

(16 tc)

 

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

 

Máy điện hàng hải

3

 

Điện tàu thủy

3

 

Thiết bị tàu thủy

3

 

Quản lý khai thác cảng

3

 

Thực tập Cấu tạo tàu thủy (4 tuần)

2

 

 

6

(16 tc)

 

Động cơ đốt trong tàu thủy

4

 

Thiên văn hàng hải

3

 

Xếp dỡ, vận chuyển hàng hóa & ĐAMH

3

 

Bảo hiểm hàng hải

3

 

Điều động tàu và TH mô phỏng

3

 

7

(15 tc)

 

Thiết bị năng lượng tàu thủy

4

 

Vận hành và sửa chữa hệ động lực tàu thủy

4

 

Quản lý khai thác đội tàu + ĐAMH

3

 

Thực tập chuyên ngành (8 tuần)

4

 

 

 

 

 

8

(10 tc)

 

Thực tập tổng hợp (6 tuần)

2

Nhóm học phần tự chọn 5 (chọn 1 trong 3 học phần)

2

 

Thông tin liên lạc vô tuyến

2

 

Nghiệp vụ hoa tiêu

2

 

Đăng kiểm tàu thủy

2

Nhóm học phần tự chọn 6 (chọn 2 trong 5 học phần)

6

 

Bảo dưỡng tàu

3

 

Máy nâng chuyển

3

 

Tìm kiếm và cứu nạn hàng hải

3

 

Khí tượng - Hải dương

3

 

Máy phụ tàu thủy

3

Theo chương trình đào tạo Ngành Khoa học hàng hải Trường Đại học Nha Trang

Mặc dù nhu cầu học tập và theo đuổi ngành nghề này rất đông đảo, nhưng trên cả nước hiện nay chưa có nhiều trường đào tạo, duy nhất mới chỉ có 2 trường đào tạo về ngành học này, cụ thể 2 trường đào tạo Ngành Khoa học Hàng Hải đó là: Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM, Đại học Nha Trang.

MÔ TẢ MỘT SỐ HỌC PHẦN

Địa văn hàng hải

Học phần trang bị cho người học những kiến thức về hệ tọa độ địa lý, hệ thống phương hướng, các loại hướng đi và tốc độ của tàu, các loại hải đồ, ấn phẩm hàng hải, các phương pháp xác định vị trí tàu, lập kế hoạch dẫn tàu theo đường đi có lợi nhất, các phương pháp dẫn tàu trong điều kiện thời tiết bình thường và trong những trường hợp đặc biệt, từ trường Trái đất, lý thuyết độ lệch riêng la bàn từ, cấu trúc la bàn từ và các thiết bị khử độ lệch, xác định và hiệu chỉnh độ lệch riêng la bàn từ, bảo quản và sửa chữa la bàn từ; nhằm giúp người học có kiến thức và kỹ năng trong việc sử dụng có hiệu quả các thiết bị, máy móc, dụng cụ hàng hải phục vụ cho việc dẫn tàu an toàn.

Tự động điều khiển

Học phần trang bị cho người học kiến thức về nguyên lý, thuật toán cơ bản về điều khiển tự động, các hệ thống và phần tử tự động trên tàu thủy, kỹ thuật điều khiển tự động, tự động hóa các hệ thống truyền động trên tàu; nhằm giúp cho người học biết phân tích và vận hành các hệ thống điều khiển tự động trên tàu biển.

Điện tàu thủy    

Học phần trang bị cho người học kiến thức về mạch điện, máy điện, các hệ thống truyền động điện trên tàu, hệ thống thông tin liên lạc, quá trình sản xuất và phân phối điện năng trên tàu; nhằm giúp người học hiểu, vận hành đúng, phán đoán sửa chữa được các thiết bị điện trên tàu.  

Quản lý khai thác cảng             

Học phần trang bị cho người học những kiến thức về nguyên lý trong công tác khai thác cảng, cơ giới hóa công tác xếp dỡ, cân đối nhân lực trong các khâu xếp dỡ hàng hóa, tính toán và lựa chọn phương án có lợi, quá trình tác nghiệp và kế hoạch công tác xếp dỡ… nhằm giúp người học nâng cao kiến thức và kỹ năng trong việc sử dụng có hiệu quả nhân lực và máy móc thiết bị ở cảng.     

Máy điện hàng hải

Học phần trang bị cho người học những kiến thức về nguyên lý hoạt động, cấu tạo, sử dụng và bảo quản la bàn điện, tốc độ kế, máy đo sâu, máy lái tự động và thiết bị ghi dữ liệu hành trình VDR; nhằm giúp người học nâng cao kiến thức và kỹ năng trong việc sử dụng có hiệu quả máy điện hàng hải để đảm bảo an toàn cho tàu hành trình trên biển.

Động cơ đốt trong thủy

Học phần trang bị cho người học kiến thức về cấu trúc tổng quát và nguyên lý hoạt động của động cơ đốt trong nói chung và động cơ diesel tàu thủy nói riêng; chu trình công tác, những yếu tố ảnh hưởng đến diễn biến và chất lượng của quá trình nạp, xả, tạo hỗn hợp cháy và cháy ở động cơ; cấu tạo, nguyên lý làm việc của các bộ phận và hệ thống phục vụ của động cơ đốt trong tàu thủy.

Thiên văn hàng hải

Cung cấp kiến thức cơ bản về thiên cầu và hệ tọa độ thiên thể, các vấn đề đo thời gian, cách sử dụng các loại bảng tính hàng hải, lịch thiên văn hàng hải, sextan hàng hải, các phương pháp đo đạc và hiệu chỉnh độ cao thiên thể, phương  pháp xác định các loại sai số, phương pháp xác định vị trí tàu trên biển bằng phương pháp thiên văn; nhằm giúp người học nâng cao kiến thức và kỹ năng trong việc sử dụng có hiệu quả các thiết bị, máy móc, dụng cụ hàng hải phục vụ cho việc dẫn an toàn.

Thiết bị năng lượng tàu thủy

Học phần trang bị cho người học kiến thức về hệ thống các thiết bị năng lượng tàu thủy gồm các nội dung về nguyên lý, kết cấu cơ bản, tính chọn thiết bị năng lượng chính, hệ động lực, hệ thống tàu, bố trí các trang thiết bị trong buồng máy tàu… giúp người học phân tích, lựa chọn, đánh giá các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật hệ thống thiết bị năng lượng tàu thủy

Đăng kiểm tàu thủy

Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về nghiệp vụ Đăng kiểm tàu thủy, gồm các nội dung về hệ thống Quy phạm đóng tàu, nội dung các luật phân cấp đóng mới, một số công ước quốc tế liên quan đến đóng tàu như công ước quốc tế về an toàn sinh mạng trên biển, công ước về phòng chống ô nhiễm môi trường biển, mạn khô, phòng tránh va chạm trên biển,   đo dung tích tàu…, kể cả các nghiệp vụ trong quá trình giám sát, xét duyệt, đăng kiểm tàu thủy.  

Tìm kiếm và cứu nạn hàng hải

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tìm kiếm và cứu nạn hàng hải trong các tình huống nguy hiểm như tàu gặp giông bão, quy định quốc tế và quy trình thực hiện trong phát tín hiệu cảnh bảo và cấp cứu, xử lý tình huống như nước tràn, thủng, va chạm tàu.

Trên đây là thông tin chương trình đào tạo Ngành Khoa học hàng hải, hi vọng bài viết sẽ thực sự hữu ích cho các bạn học sinh. Ngoài ra, đừng quên truy cập vào trangtuyensinh.com.vn để nắm bắt thông tin điểm chuẩn chi tiết các ngành và những thay đổi trong quy chế tuyển sinh khác nhé.

BẢN QUYỀN TRANGTUYENSINH.COM.VN
Về đầu trang