Chương trình đào tạo Ngành Quản lý giáo dục

Cập nhật: 11/01/2021

Các môn học Ngành Quản lý giáo dục?Cơ sở đạo tạo chuyên nghiệp, uy tín về ngành học hiện nay? Là những câu hỏi được rất nhiều bạn sinh viên thắc mắc. Để giải đáp thắc mắc đó, hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây để có câu trả lời rõ ràng nhất.

Ảnh chương trình đào tạo Ngành Quản lý giáo dục
Các chương trình đào tạo Ngành Quản lý giáo dục

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo cử nhân Ngành Quản lý giáo dục có phẩm chất đạo đức, chính trị vững vàng, có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về quản lý giáo dục, có kỹ năng thực hành quản lý giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, ứng dụng khoa học quản lý giáo dục,... góp phần tạo ra nguồn nhân lực cho việc xây dựng nền giáo dục chuyên nghiệp, hiện đại.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Cũng giống như các chuyên ngành khác, chương trình đào tạo ở các trường đại học hiện nay đều do Bộ Giáo dục và đào tạo xây dựng. Với chương trình Ngành Quản lý giáo dục sinh viên sẽ được học các kiến thức cơ bản về quản lý giáo dục, kỹ năng thực hành quản lý giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý, nghiên cứu, ứng dụng khoa học cho các hoạt động của nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục. Tham khảo khung chương trình đào tạo Ngành Quản lý giáo dục Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. HCM:

MÔN HỌC BẮT BUỘC

A1. Khối kiến thức cốt lõi của khoa học xã hội và nhân văn

A2. Khối kiến thức cơ sở ngành và liên ngành của khoa học giáo dục

1.

Cơ sở văn hóa Việt Nam

1.

Cơ sở pháp lý trong hoạt động giáo dục

2.

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng SảnViệt Nam

2.

Đại cương Khoa học quản lý

3.

Lịch sử văn minh thế giới

3.

Giáo dục học đại cương

4.

Pháp luật đại cương

4.

Lịch sử giáo dục

5.

Đại cương Khoa học nhận thức

5.

Lý luận dạy học

6.

Phương pháp học đại học

6.

Lý luận giáo dục

7.

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênnin 1

7.

Nhập môn kinh tế học giáo dục

8.

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênnin 2 3

8.

Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục

9.

Tư duy hiệu quả

9.

Tâm lý học đại cương

10.

Tư tưởng Hồ Chí Minh

10.

Tâm lý học phát triển

11.

Tin học đại cương

11.

Thống kê ứng dụng trong giáo dục

12.

Ngoại ngữ

12.

Tiếng Anh cơ sở ngành

 

 

13.

Tâm lý học quản lý

 

 

14.

Nhập môn Xã hội học giáo dục

 

 

15.

Giới thiệu ngành giáo dục

A3. Khối kiến thức Chuyên ngành Quản lý giáo dục

A4. Học phần thực tập, thực tế

Khối kiến thức chuyên ngành chung

1.

Tham quan thực tế

1.

Giáo dục so sánh

2.

Kiến tập nghề nghiệp

2.

Lãnh đạo và quản lý giáo dục

3.

Thực tập chuyên ngành

3.

Nhập môn chính sách giáo dục

 

 

4.

Quản lý dự án giáo dục

 

 

5.

Quản lý hoạt động phối hợp trong giáo dục

 

 

6.

Quản lý chất lượng trong GD

 

 

7.

Quản lý nhà nước về GD

 

 

8.

Quản trị nguồn nhân lực trong giáo dục

 

 

9.

Quản lý trường học

 

 

10.

Tiếng Anh chuyên ngành 1

 

 

11.

Tiếng Anh chuyên ngành 2

 

 

Khối kiến thức chuyên ngành có định hướng

 

 

Sinh viên chọn 1 trong 2 định hướng sau:

 

 

Hướng 1: Quản lý giáo dục

Quản lý tài chính trong GD

 

 

Marketing trong giáo dục

 

 

Nhập môn quan hệ công chúng

 

 

Thanh tra giáo dục

 

 

Hướng 2: Giảng dạy - giáodục

Phát triển chương trình học

 

 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

 

 

Phương pháp giảng dạy

 

 

Đánh giá kết quả học tập

 

 

MÔN HỌC TỰ CHỌN

B1. Khối kiến thức cốt lõi của khoa học xã hội và nhân văn

B3. Khối kiến thức chuyên ngành tự chọn

 

(Tích lũy tối thiểu 4TC theo 1 trong 2 định hướng)

1.

Chính trị học đại cương

2.

Kinh tế học đại cương

Hướng 1: Quản lý giáo dục

Chính sách công

3.

Mỹ học đại cương

Quản trị hành chính văn phòng

4.

Nhân học đại cương

Quản lý công

5.

Tiến trình lịch sử Việt Nam

Quản trị học căn bản

6.

Tôn giáo học đại cương

Tâm lý học lao động

7.

Thực hành văn bản Tiếng Việt

Tâm lý nhân sự

B2. Khối kiến thức cơ sở ngành và liên ngành của khoa học giáo dục

(Tích lũy tối thiểu 8TC theo 1 trong 2 định hướng)

Kỹ năng cơ bản trong tổ chức và phát triển cộng đồng

Hướng 2: Giảng dạy - giáodục

 

 

 

Trắc nghiệm khách quan

Hướng 1: Quản lý giáo dục

Phương pháp luận sáng tạo

Tâm lý học sư phạm

Ứng dụng tin học trong công tác văn phòng, văn thư và lưu trữ

Giáo dục đặc biệt

Tâm lý học sáng tạo

Công tác đoàn – đội

Sinh lý học thần kinh

Công tác xã hội

Tâm lý học thần kinh

Lý thuyết và kỹ thuật xây dựng test

Tâm lý học xã hội

Công tác xã hội trong trường học

Hướng 2: Giảng dạy - giáodục

Giáo dục cộng đồng

Công tác xã hội với gia đình và tre em

Giáo dục dân số môi trường

Tâm lý học truyền thông

Giáo dục gia đình

Tâm lý giao tiếp

Giáo dục suốt đời

Khóa luận tốt nghiệp (tự chọn có điều kiện): 10 TC

Lý luận giáo dục lại

 

 

Lý thuyết học tập

 

 

Tâm lý học nhận thức

 

 

Theo Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. HCM

Về cơ sở đào tạo, Ngành Quản lý giáo dục hiện có rất nhiều phân bổ rộng khắp ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. Các bạn thí sinh có thể đưa ra sự lựa chọn trường theo học phù hợp với khả năng của bản thân cũng như môi trường học tập tốt nhất. Dưới đây là danh sách trường đào tạo Ngành Quản lý giáo dục trên cả nước.

Hy vọng với các thông tin chia sẻ của trangtuyensinh các bạn thí sinh phần nào đã hiểu hơn về chương trình đào tạo Ngành Quản lý giáo dục. Chúc các bạn tìm được phương pháp học tập phù hợp và luôn thành công trên con đường bạn đã chọn nhé.

BẢN QUYỀN TRANGTUYENSINH.COM.VN
Về đầu trang