Chương trình đào tạo Ngành Khai thác vận tải

Cập nhật: 29/01/2021

Ngành vận tải luôn đi cùng với sự phát triển của đất nước, chính vì thế mà ngành khai thác vận tải rất được quan tâm. Vậy theo đuổi sinh viên phải hoàn thành các môn học nào trong chương trình đào tạo Ngành Khai thác vận tải? Nhằm giải đáp cho câu hỏi này, hãy cùng chúng tôi theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Ảnh chương trình đào tạo Ngành khai thác vận tải
Chương trình đào tạo Ngành Khai thác vận tải

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo sinh viên có đủ phẩm chất và kiến thức về quản lý các chuỗi cung ứng từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ hàng hóa, có kỹ năng sử dụng nhiều phương thức vận tải khác nhau như: đường bộ, đường biển, đường sắt. Bên cạnh đó còn đào tạo những kiến thức marketing, hệ thống phân phối, quản trị, xây dựng, kho bãi, phương thức vận tải nhằm mục đích có thể tiết kiệm được chi phí cũng như thời gian cung ứng.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

chương trình đào tạo Ngành Khai thác vận tải giúp sinh viên sẽ có những hiểu biết về những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về vận tải, Logistics, định mức kinh tế, hàng hóa và thương vụ vận tải, giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, marketing vận tải, luật giao thông thủy - bộ, tổ chức xếp dỡ hàng hóa, cảng và khai thác cảng, lập kế hoạch kinh doanh vận tải, quản trị chiến lược, kê khai giá cước vận tải, phân tích kinh doanh vận tải, khai thác vận tải cùng kỹ năng khác để thực hành, thực tập tại các doanh nghiệp, phục vụ tối đa cho công việc sau này.

Sau đây là chi tiết các môn học trong chương trình đào tạo Ngành Khai thác vận tải Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM:

I. KHỐI KIẾN THỨC CHUNG

Học kỳ 1

+ Giáo dục Quốc phòng – An ninh 1
+ Giáo dục Quốc phòng – An ninh 2
+ Giáo dục Quốc phòng – An ninh 3
+ Giải tích
+ Tin học đại cương
+ Kỹ năng mềm
+ Hóa học
+ Giáo dục thể chất 1

Học kỳ 2

+ Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1
+ Đại số tuyển tính
+ Địa lý giao thông vận tải
+ Hình họa – Vẽ kỹ thuật
+ Khoa học quản lý
+ Pháp luật kinh tế
+ Chọn 1 trong 2 học phần: Tâm lý học quản lý/Văn hóa kinh doanh
+ Giáo dục thể chất 2

Học kỳ 3

+ Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 2
+ Kinh tế vận tải
+ Giáo dục thể chất 3
+ Marketing dịch vụ vận tải
+ Tổ chức xếp dỡ
+ Logistics
+ Cơ sở hạ tầng giao thông vận tải
+ Chọn 1 trong 2 học phần: Xác xuất thống kê/Toán kinh tế

Học kỳ 4

+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Giáo dục thể chất 4
+ Chiến lược kinh doanh
+ Nhập môn tổ chức vận tải ô tô
+ Nguyên lý thống kê
+ Nhập môn Tổ chức vận tải đường thủy
+ Nhập môn tổ chức vận tải đường sắt
+ An toàn vận tải
+ Mô hình hóa quá trình vận tải
+ Chọn 1 trong 2 học phần: Chất lượng dịch vụ vận tải/Quản lý nhà nước về kinh tế

Học kỳ 5

+ Chọn 1 trong 3 học phần: Tiếng Anh B1/Tiếng Nga B1/Tiếng Pháp B1
+ Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
+ Bảo hiểm giao thông vận tải
+ Định mức kinh tế kỹ thuật
+ Thống kê vận tải
+ Thương vụ vận tải
+ Chọn 1 trong 2 học phần: Tổ chức vận tải đa phương thức/Lý thuyết tổ chức sản xuất

II. KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

1/ Chuyên ngành Điều khiển các quá trình vận tải

Học kỳ 6

+ Thực tập cơ sở vật chất và kỹ thuật
+ Quy hoạch giao thông vận tải
+ Quản lý dự án đầu tư giao thông vận tải
+ Phương tiện vận tải đường sắt
+ Công nghệ vận tải
+ Điều khiển chạy tàu trên đường sắt 1
+ Điều khiển chạy xe trên đường bộ
+ Ngoại ngữ chuyên ngành (Tiếng Anh chuyên ngành/Tiếng Nga chuyên ngành/Tiếng Pháp chuyên ngành)

Học kỳ 7

+ Điều khiển cảng hàng không sân bay
+ Điều hành phối hợp các phương tiện vận tải
+ Điều khiển chạy tàu trên đường sắt 2
+ Kế hoạch vận tải đường sắt
+ Chỉ huy vận hành đoàn tàu thủy
+ Thông tin tín hiệu đường sắt
+ Phân tích quá trình vận chuyển
+ Tự chọn 1 trong 2 học phần: Marketing vận tải đường sắt/Định mức kỹ thuật lao động VTĐS)

Học kỳ 8

+ Thực tập tốt nghiệp
+ Đồ án tốt nghiệp

2/ Chuyên ngành Khai thác và Quản lý đường sắt đô thị

Học kỳ 6

+ Quy hoạch giao thông vận tải
+ Thực tập cơ sở vật chất và kỹ thuật
+ Quản lý dự án đầu tư giao thông vận tải
+ Phương tiện vận tải đường sắt
+ Thiết kế ga đường sắt đô thị
+ TKMH Thiết kế ga đường sắt đô thị
+ Kinh tế và kế hoạch vận tải đường sắt đô thị
+ Điểu khiển chạy tàu trên đường sắt quốc gia
+ Ngoại ngữ chuyên ngành (Tiếng Anh chuyên ngành/Tiếng Nga chuyên ngành/Tiếng Pháp chuyên ngành)

Học kỳ 7

+ Điều tra dự báo luồng hành khách đường sắt đô thị
+ Tài chính kế toán đường sắt đô thị
+ Thông tin tín hiệu đường sắt
+ Điều khiển chạy tàu trên đường sắt đô thị
+ TKMH Điều khiển chạy tàu trên đường sắt đô thị
+ Tổ chức vận chuyển hành khách trên đường sắt đô thị
+ Chiến lược sản xuất kinh doanh vận tải đường sắt
+ Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải đường sắt đô thị
+ Tự chọn 1 trong 2 học phần: Dự án kỹ thuật phát triển đường sắt đô thị/Marketing vận tải đường sắt

Học kỳ 8

+ Thực tập tốt nghiệp
+ Đồ án tốt nghiệp

3/ Chuyên ngành Quy hoạch và Quản lý giao thông vận tải đô thị

Học kỳ 6

+ Quy hoạch giao thông vận tải
+ Thực tập kỹ thuật và nghiệp vụ
+ Quản lý dự án đầu tư giao thông vận tải
+ Phương tiện vận tải
+ Đánh giá hệ thống GTVT đô thị
+ Quy hoạch đô thị
+ Điều tra dự báo trong QHGTVT đô thị
+ Tự chọn 1 trong 2 học phần: Quản lý đô thị/Quản lý doanh nghiệp dịch vụ công cộng đô thị
+ Ngoại ngữ chuyên ngành (Tiếng Anh chuyên ngành/Tiếng Nga chuyên ngành/Tiếng Pháp chuyên ngành)

Học kỳ 7

+ Quy hoạch và quản lý vận tải công cộng
+ Quy hoạch GTVT đô thị
+ TKMH Quy hoạch GTVT đô thị
+ ITS trong Quy hoạch & Quản lý GTVT đô thị
+ Quản lý & Tổ chức giao thông đô thị
+ Thực hành Quy hoạch & quản lý giao thông đô thị
+ Tự chọn 2 trong 3 học phần: Quy hoạch chi tiết cơ sở dịch vụ vận tải đô thị/Quy hoạch hạ tầng tiện ích đô thị/Quy hoạch chi tiết đường đô thị

Học kỳ 8

+ Thực tập tốt nghiệp
+ Đồ án tốt nghiệp

Khi có nguyện vọng theo học Ngành Khai thác vận tải ngoài quan tâm đến chương trình đào tạo sinh viên và các bậc phụ huynh còn quan tâm đến trường đạo chuyên sâu uy tín, chất lượng. Theo thông tin mới nhất hiện nay trên cả nước chưa nhiều trường đại học đào tạo, mới chỉ có các trường đào tạo Ngành Khai thác vận tải sau: Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (Cơ Sở Hà Nội), Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh,. Phân hiệu Đại học Giao thông Vận tải tại TP.HCM.

Như vậy chúng tôi vừa trả lời xong câu hỏi về các môn học phải hoàn thành trong chương trình đào tạo Ngành Khai thác vận tải. Ngoài ra đừng quên theo dõi trangtuyensinh.com để cập nhật những thông tin tuyển sinh mới nhất về ngành học khác nhé.

BẢN QUYỀN TRANGTUYENSINH.COM.VN
Về đầu trang