Chương trình đào tạo Ngành Giáo dục Công dân

Cập nhật: 12/01/2021

Trong hệ thống đào tạo của các trường đại học Ngành Giáo dục Công dân đóng vai trò rất quan trọng, nó được xem là ngành trọng điểm, trở thành mục tiêu hàng đầu cần được quan tâm. Vậy Ngành Giáo dục Công dân học những môn gì, trường đào tạo ngành học chất lượng uy tín? Tất cả những thắc mắc này sẽ được chúng tôi giải đáp thông qua bài viết dưới đây, mời các bạn tham khảo nhé.

Ảnh chương trình đào tạo Ngành GIáo dục công dân
Chương trình đào tạo Ngành Giáo dục công dân

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo cử nhân Ngành Giáo dục Công dân có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt, có kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên sâu về ngành giáo dục công dân, đồng thời có kỹ năng sư phạm nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục phổ thông và tự tin làm việc tại các tổ chức xã hội -  chính trị, cơ quan nghiên cứu.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Hiện nay chương trình đào tạo của ngành học ở các trường đại học đều do Bộ Giáo dục và đào tạo xây dựng. Đối với chương trình đào tạo Ngành Giáo dục Công dân, sinh viên sẽ được đáp ứng đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ, tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục môn giáo dục công dân ở trường THCS, THPT. Tham khảo khung chương trình đào tạo Ngành Giáo dục Công dân Trường Đại học Sư phạm Hà Nội dưới đây:

Khối kiến thức chung

(Tự chọn 1 trong 3 môn ngoại ngữ)

1

Âm nhạc

14

Giáo dục thể chất 2

2

Giáo dục quốc phòng

15

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1

16

Tiếng Anh 3

4

Tiếng Anh 1

17

Tiếng Pháp 3

5

Tiếng Pháp 1

18

Tiếng Nga 3

6

Tiếng Nga 1

19

Giáo dục học

7

Giáo dục thể chất 1

20

Giáo dục thể chất 3

8

NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2

21

Đường lối CM của ĐCS Việt Nam

9

Tiếng Anh 2

22

Giáo dục thể chất 4

10

Tiếng Pháp 2

23

Thực tập sư phạm 1

11

Tiếng Nga 2

24

Quản lý Nhà nước và Quản lý ngành giáo dục

12

Tin học đại cương

25

Thực tập sư phạm 2

13

Tâm lý học

 

 

Khối kiến thức chuyên ngành

1

Lịch sử văn minh thế giới

33

Lịch sử các học thuyết kinh tế

2

Lịch sử Việt Nam

34

Lịch sử các học thuyết kinh tế

3

Lịch sử Triết học

35

Chuyên đề Triết học 1

4

Xã hội học

36

Chuyên đề kinh tế học

5

Giáo dục kỹ năng sống

37

Chuyên đề chủ nghĩa xã hội khoa học

6

Kỹ năng giao tiếp

38

Chuyên đề Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

7

Logic học

39

Dư luận xã hội và truyền thông đại chúng

8

Khoa học giao tiếp

40

Phương pháp tổ chức, thực hành giáo dục kỹ năng sống

9

Kinh tế học đại cương

41

Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch hoạt động và giải quyết nan đề cuộc sống

10

Pháp luật học

42

Thực tập sư phạm 1

11

Đạo đức học và giáo dục đạo đức

43

Giáo dục giới tính và sức khoẻ sinh sản vị thành niên

12

Mỹ học và Giáo dục thẩm mỹ

44

Phương pháp tổ chức, thực hành giáo dục đạo đức, thẩm mỹ, lối sống

13

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

45

Phương pháp tổ chức, thực hành giáo dục môi trường

14

Tôn giáo học

46

Phương pháp tổ chức, thực hành giáo dục pháp luật

15

Chính trị học

47

Tiếng Anh chuyên ngành

16

Dân tộc học và chính sách dân tộc

48

Tiếng Pháp chuyên ngành

17

Nhân học xã hội

49

Tiếng Nga chuyên ngành GDCD

18

Giáo dục pháp luật 1

50

Tiếng Nga chuyên ngành

19

Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa

51

Sức khoẻ cộng đồng

20

Lý luận và phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân

52

Giới và phát triển

21

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm

53

Hành vi con người và môi trường xã hội

22

Văn hóa học

54

Văn hoá và phát triển

23

Tâm lý học nhân cách

55

Các tổ chức kinh tế, xã hội quốc tế

24

Phát triển học

56

Tiếng Anh chuyên ngành

25

Môi trường và phát triển

57

Thực tế chuyên môn ngành GDCD

26

Những vấn đề của xã hội đương đại

58

Thực tập sư phạm 2

27

Dân số học và giáo dục dân số

59

Khoá luận tốt nghiệp

28

Gia đình học và giáo dục gia đình

60

Kỹ năng mềm

29

Giáo dục pháp luật 2

61

Những vấn đề của gia đình Việt Nam hiện nay

30

Định hướng giá trị và giáo dục định hướng giá trị

62

Giáo dục môi trường

31

Thực hành phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân

63

Dạy học, kiểm tra và đánh giá môn GDCD theo chuẩn kiến thức, kỹ năng

32

Lịch sử tư tưởng Việt Nam

 

 

Theo Đại học Sư phạm Hà Nội

Về trường đào tạo Ngành Giáo dục công dân chưa thực sự nhiều, do vậy nếu thí sinh muốn theo học ngành này các bạn có thể đăng ký tuyển sinh vào những trường đào sau: Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Đại học Thủ Đô Hà Nội, Đại học Cần Thơ. Đây là các trường đại học có chất lượng đào tạo tốt với cơ sở vật chất và phương pháp giảng dạy hàng đầu, do vậy thí sinh hãy tìm hiểu kỹ thông tin kỹ các trường để có thể lựa chọn được trường theo học phù hợp với khả năng của mình.

Qua bài viết này trang tuyển sinh hy vọng đã giúp thí sinh có được câu trả lời về chương trình đào tạo Ngành Giáo dục Công dân, qua đó giúp các bạn lên kế hoạch học tập rõ ràng, đạt hiệu quả. Chúc các bạn thành công và đạt kết quả cao.

BẢN QUYỀN TRANGTUYENSINH.COM.VN
Về đầu trang