Chương trình đào tạo Ngành Giáo dục Chính trị

Cập nhật: 12/01/2021

Khi xã hội phát triển theo chiều hướng công nghiệp hóa, nhiều ngành học mới ra đời nhưng có thể khẳng định Ngành Giáo dục Chính trị sẽ là một trong những lĩnh vực học thuật không thể thiếu. Bài viết sau đây sẽ giúp các bạn học sinh hiểu rõ hơn về chương trình đào tạo Ngành Giáo dục chính trị cũng như cơ sở đào tạo chuyên nghiệp nhất hiện nay.

Ảnh chương trinh đào tạo ngành giáo dục chính trị
Chương trình đào tạo Ngành Giáo dục chính trị

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo cử nhân chuyên Ngành Giáo dục chính trị có đầy đủ phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, hiểu và vận dụng các kiến thức cơ bản của giáo dục chính trị, lý luận và phương pháp giảng dạy ở các trường, đảm bảo khi tốt nghiệp sinh viên có đủ năng lực để giảng dạy chính trị tại các trường và những cơ sở giáo dục tương đương.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Với chương trình đào tạo Ngành Giáo dục chính trị, sinh viên được truyền tải hệ thống kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về lĩnh vực chính trị, tư tưởng, giáo dục công dân cùng kỹ năng mềm hoàn hảo. Đồng thời sinh viên còn được tiếp xúc và cung cấp các tri thức từ các nhân, tập thể xuất sắc để từ đó biết cách áp dụng linh hoạt và đạt hiệu quả trong quá trình làm việc về sau. Dưới đây là khung chương trình Ngành Giáo dục Chính trị Trường Đại học Sư phạm Hà Nội:

Khối kiến thức chung

(Tự chọn 1 trong 3 môn ngoại ngữ)

1

Giáo dục quốc phòng

15

Giáo dục kỹ năng sống

2

Triết học Mác - Lênin

16

Kỹ năng giao tiếp

3

Tiếng Anh 1

17

Chủ nghĩa xã hội khoa học

4

Tiếng Pháp 1

18

Tiếng Anh 3

5

Tiếng Nga 1

19

Tiếng Pháp 3

6

Giáo dục thể chất 1

20

Tiếng Nga 3

7

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

21

Giáo dục học

8

Tiếng Anh 2

22

Giáo dục thể chất 3

9

Tiếng Pháp 2

23

Tư tưởng Hồ Chí Minh

10

Tiếng Nga 2

24

Giáo dục thể chất 4

11

Tin học đại cương

25

Thực tập sư phạm 1

12

Tâm lý học

26

Tiếng Nga chuyên ngành

13

Giáo dục thể chất 2

27

Quản lý Nhà nước và Quản lý ngành giáo dục

14

Âm nhạc

28

Thực tập sư phạm 2

Khối kiến thức chuyên ngành

1

Lịch sử thế giới

45

Tác phẩm kinh điển Kinh tế chính trị học

2

Lịch sử Việt Nam

46

Kinh tế học vĩ mô

3

Lịch sử Triết học phương Đông (Trung Quốc, Ấn Độ) cổ, trung đại

47

Kinh tế học vi mô

4

Lịch sử Triết học phương Tây từ cổ đại đến cổ điển Đức

48

Kinh tế học quốc tế

5

Kinh tế học đại cương

49

Kinh tế học công cộng

6

Logic học

50

Kinh tế học phát triển

7

Xã hội học

51

Thống kê kinh tế

8

Mỹ học và Giáo dục thẩm mỹ

52

Chuyên đề kinh tế chính trị học

9

Lịch sử Triết học Mác - Lênin và triết học phương Tây hiện đại

53

Phương pháp giảng dạy Kinh tế chính trị học

10

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

54

Tác phẩm kinh điển CNXHKH 1

11

Pháp luật học

55

Chuyên đề CNXHKH 1

12

Đạo đức học và giáo dục đạo đức

56

Chuyên đề CNXHKH 2

13

Tôn giáo học

57

Chuyên đề CNXHKH 3

14

Kinh tế học dân số

58

Chuyên đề CNXHKH 4

15

Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa

59

Chuyên đề CNXHKH 5

16

Lịch sử kinh tế quốc dân

60

Chuyên đề CNXHKH 6

17

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

61

Phương pháp giảng dạy CNXHKH

18

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm

62

Tác phẩm kinh điển CNXHKH 2

19

Văn hóa học

63

Tác phẩm của Chủ nghĩa Mác - Lênin về xây dựng Đảng

20

Chính trị học

64

Tác phẩm của Hồ Chí Minh

21

Gia đình học và giáo dục gia đình

65

Tác phẩm của các lãnh tụ Đảng Cộng sản Việt Nam

22

Hiến pháp và định chế chính trị

66

Chuyên đề Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 1

23

Lý luận chung về phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân

67

Chuyên đề Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2

24

Phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân ở trường THPT

68

Phương pháp giảng dạy Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

25

Tác phẩm kinh điển của Mác, Ăngghen, Lênin

69

Chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh 1

26

Lịch sử tư tưởng Việt Nam

70

Chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh 2

27

Những vấn đề của thời đại ngày nay

71

Phương pháp giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh

28

Tiếng Anh chuyên ngành GDCT

72

Thực tế chuyên môn ngành GDCT

29

Tiếng Pháp chuyên ngành GDCT

73

Các phương pháp nhận thức khoa học

30

Tiếng Nga chuyên ngành GDCT

74

Lịch sử Mỹ học

31

Lịch sử các học thuyết kinh tế

75

Triết học Ai cập - Lưỡng Hà

32

CNDVBC và CNDVLS - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

76

Dạy học, kiểm tra và đánh giá môn GDCD theo chuẩn kiến thức, kỹ năng

33

Kinh tế chính trị học - Những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay

77

Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế trong thời kỳ quá độ

34

Chủ nghĩa xã hội hiện thực

78

Giáo dục môi trường

35

Thực tập sư phạm 1

79

Quản lý kinh tế

36

Tác phẩm Kinh điển Triết học

80

Chuyên đề về giới và bình đẳng giới

37

Triết học trong các Khoa học tự nhiên

81

Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế

38

Triết học trong các Khoa học xã hội và nhân văn

82

Thể chế chính trị thế giới đương đại

39

Lịch sử phép biện chứng

83

Chủ trương của Đảng giải quyết tốt các vấn đề văn hóa, xã hội và con người

40

Logic học biện chứng

84

Đảng với việc xây dựng hậu phương trong chiến tranh cách mạng

41

Triết học về môi trường và con người

85

Tư tưởng Hồ chí minh - di sản thời đại

42

Chuyên đề Triết học 1

86

Thực tập sư phạm 2

43

Chuyên đề Triết học 2

87

Khoá luận tốt nghiệp

44

Phương pháp giảng dạy Triết học

 

 

Theo Đại học Sư phạm Hà Nội

Do tầm quan trọng của Ngành Giáo dục chính trị, ngành học này hiện đang được khá nhiều cơ sở giáo dục đưa vào chương trình đào tạo. Thí sinh có thể tham khảo danh sách trường đào tạo Ngành Giáo dục chính trị có chất lượng hàng đầu và tìm hiểu kỹ các thông tin khác để có thể lựa chọn trường phù hợp.

Bài viết trên chúng tôi hy vọng đã đưa ra câu trả lời đầy đủ nhất về chương trình đào tạo Ngành Giáo dục chính trị, từ đó phần nào giúp thí sinh định hướng và đưa ra được phương pháp học tập rõ ràng nhằm phục vụ trong quá trình học tập của chính mình. Ngoài ra còn rất nhiều thông tin tuyển sinh khác về ngành học được cập nhật thường xuyên trên trangtuyensinh.com.vn, mời các bạn hãy theo dõi nhé.

BẢN QUYỀN TRANGTUYENSINH.COM.VN
Về đầu trang