Chương trình đào tạo Ngành Truyền thông quốc tế

Cập nhật: 08/01/2021

Xu hướng hội nhập, toàn cầu hóa đã trở thành nền tảng giúp đẩy mạnh ngành truyền thông quốc tế phát triển. Tuy nhiên trong hệ thống giáo dục ngành học này xuất hiện từ lâu nhưng lại chưa quá phổ biến, điều này khiến không ít thí sinh còn mơ hồ đặc biệt về chương trình đào tạo Ngành truyền thông quốc tế. Vì vậy để trả lời thắc mắc này mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Ảnh chương trình đào tạo Ngành Quan hệ Truyền thông quốc tế
Các chương trình đào tạo Ngành Truyền thông quốc tế

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo cử nhân Ngành Truyền thông quốc tế nắm vững quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về truyền thông quốc tế để có thể làm việc những công việc có liên quan chuyên ngành cũng như thực hiện công việc ở cơ quan báo chí, đối ngoại truyền thông quốc tế.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Đối với Ngành Truyền thông quốc tế hiện nay ở các trường đại học đều do Bộ Giáo dục và đào tạo quy định, cung cấp cho sinh viên đa dạng thông tin, kỹ năng chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ về truyền thông quốc tế. Ngoài ra, sinh viên theo học chương trình ngành này còn được học viết quảng cáo, biên tập nội dung hay cách để thực hiện quan hệ công chúng... Có thể tham khảo khung chương trình đào tạo Ngành Truyền thông quốc tế trường Học viện Báo chí và tuyên truyền cụ thể:

 I

Khối kiến thức giáo dục đại cương

I.1

Khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

1

Triết học Mác- Lênin

2

Kinh tế chính trị Mác- Lênin

3

Chủ nghĩa xã hội khoa học

4

Lịch sử ĐCS Việt Nam

5

Tư tưởng Hồ Chí Minh

I.2

Khoa học xã hội và nhân văn

 

Bắt buộc

6

Pháp luật đại cương

7

Chính trị học

8

Xây dựng Đảng

9

Phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn

 

Tự chọn

10

Quan hệ quốc tế đại cương

11

Địa chính trị thế giới đại cương

12

Xã hội học đại cương

13

Tiếng Việt thực hành

14

Kinh tế học đại cương

15

Cơ sở văn hóa Việt Nam

16

Ngôn ngữ học đạicương

17

Tâm lý họcxã hội

18

Lý luận văn học

19

Lịch sử văn minh thế giới

I.3

Tin học

20

Tin học ứng dụng

I.4 

Ngoại ngữ (Chọn học Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung)

21

Tiếng Anh học phần 1

22

Tiếng Anh học phần 2

23

Tiếng Anh học phần 3

24

Tiếng Anh học phần 4

25

Tiếng Trung học phần 1

26

Tiếng Trung học phần 2

27

Tiếng Trung học phần 3

28

Tiếng Trung học phần 4

II

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

II.1

Kiến thức cơ sở ngành

 

Bắt buộc

29

Lý thuyết truyền thông

30

Pháp luật và đạo đức báo chí – truyền thông

31

Công chúng báo chí - truyền thông

32

Quan hệ công chúng và quảng cáo

 

Tự chọn

33

Đối ngoại công chúng

34

Ngoại giao kinh tế và văn hóa

35

Khu vực học

36

Truyền thông trong lãnh đạo, quản lý

37

Truyền thông xã hội và giao thoa văn hóa

38

Bản quyền truyền thông quốc tế

II.2

Kiến thức ngành

 

Bắt buộc

39

Cơ sở truyền thông quốc tế

40

Thông tin đối ngoại Việt Nam

41

Lý luận báo chí quốc tế

42

Thông tấn báo chí đối ngoại

43

Chính luận báo chí đối ngoại

44

Nghệ thuật phát ngôn đối ngoại

45

Thực tế chính trị - xã hội

46

Kiến tập nghề nghiệp

 

Tự chọn

47

Giao tiếp và đàm phán quốc tế

48

Lịch sử ngoại giao và chính sách đối ngoại Việt Nam

49

Lịch sử quan hệ quốc tế

50

Luật pháp quốc tế

51

Chính sách đối ngoại một số nước trên thế giới

52

Những vấn đề toàn cầu

II.3

Kiến thức bổ trợ

 

Bắt buộc

53

Tiếng Anh chuyên ngành (1)

54

Tiếng Anh chuyên ngành (2)

 

Tự chọn

55

Tiếng Anh chuyên ngành (3)

56

Tiếng Anh giao tiếp đối ngoại

57

Biên phiên dịch tiếng Anh chuyên ngành

II.4

Kiến thức chuyên ngành

 

Bắt buộc

59

Các loại hình truyền thông quốc tế

60

Quản trị truyền thông quốc tế

61

Lao động nhà báo quốc tế

62

Quản lý báo chí đối ngoại Việt Nam

63

Tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông quốc tế

64

Thực tập tốt nghiệp

65

Khóa luận

 

Học phần thay thế khóa luận

66

Hệ thống thông tin đối ngoại và truyền thông quốc tế

67

Xây dựng hình ảnh và thương hiệu quốc tế

 

Tự chọn

68

Tổ chức hoạt động đối ngoại

69

Nghiệp vụ ngoại giao và văn phòng đối ngoại

70

Kỹ thuật nghiệp vụ báo chí đối ngoại

71

Kỹ năng sử dụng các phương tiện truyền thông

72

Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin quốc tế

73

Kỹ năng giao tiếp liên văn hoá

Theo Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Mặc dù là ngành học xuất hiện lâu trong hệ thống giáo dục, tuy nhiên Truyền thông quốc tế vẫn là ngành học còn khá mới mẻ ở nước ta. Chính vì vậy, nếu bạn yêu thích ngành học này thì có thể đăng ký tuyển sinh vào các trường đại học sau: Học viện Ngoại giao, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Trên đây chúng tôi đã thông tin kịp thời đến học sinh và phụ huynh về thắc mắc chương trình đào tạo Ngành Truyền thông quốc tế. Hy vọng bài viết sẽ trở nên hữu ích, trở thành tài liệu cho các bạn thí sinh tham khảo cũng như lên kế hoạch học tập thật tốt. Đừng quên truy cập vào trangtuyensinh để nắm bắt những thông tin tuyển sinh khác về ngành học nhé.

BẢN QUYỀN TRANGTUYENSINH.COM.VN
Về đầu trang