Chương trình đào tạo Ngành Sư phạm Tiếng Nhật

Cập nhật: 14/01/2021

Trong những năm gần đây các chuyên ngành ngôn ngữ nói chung ngành tiếng Nhật nói riêng đang là sự lựa chọn hàng đầu của học sinh và bậc phụ huynh. Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về ngành này, bài viết dưới đây sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về chương trình đào tạo Ngành sư phạm Tiếng Nhật và trường đại học đào tạo chất lượng hàng đầu của ngành học, hãy tham khảo ngay nhé.

Ảnh chương trình đào tạo Ngành sư phạm Tiếng Nhật
Chương trình đào tạo Ngành Sư phạm tiếng Nhật

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo cử nhân Ngành Sư phạm Tiếng Nhật có phẩm chất đạo đức, kỉ luật cao, có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Nhật mức 5 theo khung năng lực quy định ở Việt Nam mức 6, có kiến thức chuyên môn và thực hành nghề vững vàng theo định hướng ngành nghề đào tạo, đáp ứng những yêu cầu trong môi trường sư phạm và của xã hội nhất là nước ta đang trong quá trình hội nhập quốc tế.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

chương trình đào tạo Ngành Sư phạm Tiếng Nhật sinh viên sẽ được học những kiến thức về chính trị, xã hội, văn hóa đất nước Nhật Bản, kiến thức cơ bản về các bình diện của ngôn ngữ Nhật như ngữ âm, ngữ pháp , kỹ năng giao tiếp, nghe, nói, đọc, viết thành thạo bằng tiếng Nhật, có năng lực truyền thu kiến thức và hoạt động dạy tiếng Nhật,...Và để biết Ngành sư phạm tiếng Nhật học những môn gì, sinh viên hãy tham khảo khung chương trình đào tạo Ngành Sư phạm Tiếng Nhật  Trường Đại học Quốc gia – Đại học Quốc gia Hà Nội.

I

Khối kiến thức chung(không tính các môn học từ số 9 đến số 11)

1

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lê nin 1

2

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lê nin 2

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

4

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

5

Tin học cơ sở 2

6

Ngoại ngữ cơ sở 1

7

Ngoại ngữ cơ sở 2

8

Ngoại ngữ cơ sở 3

9

Giáo dục thể chất

10

Giáo dục quốc phòng-an ninh

11

Kỹ năng bổ trợ

II

Khối kiến thức chung theo lĩnh vực

12

Địa lý đại cương

13

Môi trường và phát triển

14

Thống kê cho khoa học xã hội

15

Toán cao cấp

16

Xác suất thống kê

III

Khối kiến thức chung của khối ngành

III.1

Bắt buộc

17

Cơ sở văn hoá Việt Nam

18

Nhập môn Việt ngữ học

III.2

Tự chọn

19

Tiếng Việt thực hành

20

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

21

Logic học đại cương

22

Tư duy phê phán

23

Cảm thụ nghệ thuật

24

Lịch sử văn minh thế giới

25

Văn hóa các nước ASEAN

IV

Khối kiến thức chung của nhóm ngành

IV. 1

Khối kiến thức Ngôn ngữ – Văn hóa

IV.1.1

Bắt buộc

26

Ngôn ngữ học tiếng Nhật1

27

Ngôn ngữ học tiếng Nhật2

28

Đất nước học Nhật Bản 1

29

Giao tiếp liên văn hóa

IV.1.2

Tự chọn

30

Hán tự học tiếng Nhật

31

Ngữ dụng học tiếng Nhật

33

Phân tích diễn ngôn

34

Ngữ pháp chức năng

35

Văn học Nhật Bản 1

36

Đất nước học Nhật Bản 2

37

Văn học Nhật Bản 2

38

Nhập môn văn hóa các nước Châu Á

IV. 2

Khối kiến thức tiếng

39

Tiếng Nhật 1A

40

Tiếng Nhật 1B

41

Tiếng Nhật 2A

42

Tiếng Nhật 2B

43

Tiếng Nhật 3A

44

Tiếng Nhật 3B

45

Tiếng Nhật 4A

46

Tiếng Nhật 4B

47

Tiếng Nhật 3C

48

Tiếng Nhật 4C

V

Khối kiến thức ngành

V.1

Bắt buộc

49

Tâm lý học

50

Giáo dục học

51

Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo

52

Lý luận giảng dạy tiếng Nhật

53

Phương pháp giảng dạy tiếng Nhật 1

54

Phương pháp giảng dạy tiếng Nhật 2

V.2

Tự chọn

V2.1

Các học phần chuyên sâu

55

Kỹ năng viết văn bản

56

Kỹ năng thuyết trình

57

Kỹ năng phân tích và xử lý thông tin

58

Kỹ năng giao tiếp

V2.2

Các học phần bổ trợ

59

Tâm lý học giảng dạy tiếng nước ngoài

60

Kiểm tra đánh giá ngoại ngữ

61

Thiết kế giáo án và phát triển tài liệu

62

Xây dựng chương trình và nội dung giảng dạy

63

Ứng dụng công nghệ trong giảng dạy ngoại ngữ

64

Biên dịch

65

Phiên dịch

V.3

Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp

66

Thực tập

67

Khoá luận tốt nghiệp hoặc 2 trong số các học phần tự chọn của IV hoặc V

Theo Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Về trường đại học đào tạo, ở nước ta chưa có nhiều trường đào tạo Ngành Sư phạm Tiếng Nhật mới chỉ có trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là ngôi trường chuyên đào tạo ngành ngôn ngữ chất lượng cao, đảm bảo đầu ra tốt. Vì vậy, thí sinh yêu thích ngành học này thì hãy đăng ký nguyện vọng vào trường nhé.

Như vậy thông qua bài viết trên hy vọng các bạn thí sinh đã tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi về chương trình đào tạo Ngành Sư phạm Tiếng Nhật và các môn học phải hoàn thành trong quá trình theo học đại học. Và  đừng quên cập nhật những thông tin bổ ích khác trên trangtuyensinh.com.vn.

BẢN QUYỀN TRANGTUYENSINH.COM.VN
Về đầu trang