DS các trường Trung cấp Phía Bắc

Thông tin tuyển sinh của các trường Trung cấp khu vực miền Bắc - Phía Bắc

Trang tuyển sinh cập nhật thông tin tuyển sinh của các Trường trung cấp ở các tỉnh thành phía Bắc để các thí sinh nắm rõ thông tin về các ngành xét tuyển, phương thức xét tuyển, chỉ tiêu và học phí năm học 2020 - 2021 của từng trường.

1. VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC

HÀ GIANG
- Trường Trung cấp Y tế Hà Giang
- Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Bắc Quang
- Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hà Giang
TUYÊN QUANG
- Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Tuyên Quang
- Trường Trung cấp Y tế Tuyên Quang
CAO BẰNG
- Trường Trung cấp nghề tỉnh Cao Bằng
- Trường Trung cấp Y tế Cao Bằng
- Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Cao Bằng
BẮC KẠN
- Trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn
LÀO CAI
- Trường Trung cấp Y tế Lào Cai
- Trường Trung cấp nghề Công ty Apatit Việt Nam
YÊN BÁI
- Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ
- Trường Trung cấp Lục Yên
- Trường Trung cấp Bách khoa Yên Bái
THÁI NGUYÊN
- Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên
- Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên
- Trường Trung cấp Y tế Thái Nguyên
- Trường Trung cấp Thái Nguyên
- Trường Trung cấp nghề Nam Thái Nguyên
- Trường Trung cấp Y khoa Pasteur
- Trường Trung cấp nghề Thái Hà
- Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thái Nguyên
- Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Thái Nguyên
PHÚ THỌ
- Trường Trung cấp nghề Hermann Gmeiner Việt Trì
- Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Phú Thọ
- Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Phú Thọ
- Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Sông Hồng
- Trường Trung cấp Nông lâm nghiệp Phú Thọ
LAI CHÂU
SƠN LA
- Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Sơn La
- Trường Trung cấp Luật Tây Bắc
HÒA BÌNH
- Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình
BẮC GIANG
- Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang
- Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang
- Trường Trung cấp Y – Dược Bắc Giang
- Trường Trung cấp ASEAN
- Trường Trung cấp nghề miền núi Yên Thế
- Trường Trung cấp nghề Thủ công mỹ nghệ 19-5
- Trường Trung cấp nghề số 12/BQP

2. VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

VĨNH PHÚC
- Trường Trung cấp nghề số 11/BQP
- Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật xây dựng & Nghiệp vụ
- Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc
- Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Vĩnh Phúc
- Trường Trung cấp Công nghệ Vĩnh Phúc
BẮC NINH
- Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh
- Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Công thương – CCI
- Trường Trung cấp Y tế Trung ương
- Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Ninh
- Trường Trung cấp nghề KTKT và TCMN truyền thống Thuận Thành
- Trường Trung cấp nghề Bách khoa Bắc Ninh
HẢI DƯƠNG
- Trường Trung cấp Cơ giới đường bộ
- Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Dương
HẢI PHÒNG
- Trường Trung cấp nghề kỹ thuật xi măng
- Trường Trung cấp An Dương
- Trường Trung cấp Khu kinh tế Hải Phòng
- Trường Trung cấp Xây dựng
- Trường Trung cấp Nông nghiệp Thủy sản
- Trường Trung cấp Giao thông vận tải Hải Phòng
- Trường Trung cấp Du lịch Thăng Long
- Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật và Công nghệ Hải Phòng
- Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Công nghệ Hải Phòng
- Trường Trung cấp Chuyên nghiệp Hải Phòng
- Trường Trung cấp Bách khoa Hải Phòng
- Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng
- Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng
HƯNG YÊN
- Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Hưng Yên
- Trường Trung cấp nghề Á Châu
- Trường Trung cấp nghề Châu Hưng
- Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hưng Yên
- Trường Trung cấp Tổng hợp Đông Đô
- Trường Trung cấp nghề Việt Thanh
THÁI BÌNH
- Trường Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình
- Trường Trung cấp Xây dựng Thái Bình
- Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật Thái Bình
- Trường Trung cấp nghề Thủ công mỹ nghệ Kiến Xương
HÀ NAM
- Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hà Nam
- Trường Trung cấp nghề Công nghệ Hà Nam
- Trường Trung cấp nghề Giao thông và Xây dựng Việt Úc
NAM ĐỊNH
- Trường Trung cấp Giao thông vận tải Nam Định
- Trường Trung cấp nghề số 8
- Trường Trung cấp nghề Thủ công mỹ nghệ truyền thống Nam Định
- Trường Trung cấp nghề Thương mại – Du lịch – Dịch vụ Nam Định
- Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nông nghiệp Nam Định
- Trường Trung cấp Cơ Điện Nam Định
- Trường Trung cấp Công nghệ và Truyền thông Nam Định
- Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghiệp Nam Định
NINH BÌNH
- Trường Trung cấp nghề Quốc tế
- Trường Trung cấp Y - Dược Tôn Thất Tùng
- Trường Trung cấp nghề Nho Quan
- Trường Trung cấp Kỹ thuật - Du lịch Công đoàn Ninh Bình
- Trường Trung cấp Công nghệ và Y tế Pasteur
- Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Tại chức Ninh Bình
QUẢNG NINH
Trường Trung cấp nghề Công nghệ Hạ Long
BẢN QUYỀN TRANGTUYENSINH.COM.VN
Về đầu trang