Các trường Cao đẳng tại TP.HCM

Danh sách các trường cao đẳng Công lập - Dân lập ở TP.HCM

Cập nhật thông tin tuyển sinh của tất cả các trường Cao đẳng công lập, dân lập, cao đẳng nghề, trường Y Dược, các trường HOT tại TP Hồ Chí Minh năm 2021.

STT MÃ TRƯỜNG TÊN TRƯỜNG
1 CĐĐ0208 Trường Cao đẳng An ninh mạng iSPACE
2 CDD0229 Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn
3 CDD0220 Trường Cao đẳng Bách Việt
4  
Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp
5 CDD6401 Trường Cao đẳng Công nghệ Sài Gòn
6 CDD0222 Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin TP.HCM
7 CDD0205 Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
8 CES Trường Cao đẳng Công thương TP.HCM
9 CSG Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn
10 CDT0211 Trường Cao đẳng Điện lực TP.HCM
11   Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Đường thủy II
12   Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương VI
13 CDD0214 Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải TP.HCM
14 CDD0221 Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ TP.HCM
15 CDT0209 Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại
16 CDD0213 Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
17 CDD0204 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức
18   Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.HCM
19 CDD0212 Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM
20 CĐT0202 Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II
21 CKC Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
22   Trường Cao đẳng Bình Minh Sài Gòn
23 CDD0211 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ
24 CDD0207 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành pố Hồ Chí Minh
25 CMN Trường Cao đẳng Miền Nam
26 CDT0204 Trường Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn
27   Trường Cao đẳng nghề Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh
28 CDD0201 Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh
29   Trường Cao đẳng nghề Thủ Thiêm - Tp. Hồ Chí Minh
30 CDT0212 Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2
31 CDD0206 Trường Cao đẳng Quốc tế Tp. Hồ Chí Minh
32 CDD0227 Trường Cao đẳng Quốc tế KENT
33   Trường Cao đẳng Sài Gòn
34 CĐĐ0216 Trường Cao đẳng Sài Gòn Gia Định
35 CVN Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM
36 CDD0226 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn
37 CDD0223 Trường Cao đẳng Viễn Đông
38 CĐĐ0208 Trường Cao đẳng Việt Mỹ
39 CDT0213 Trường Cao đẳng Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh
40 CHD Trường Cao đẳng Y Dược Hồng Đức
41   Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn
42 CBK
BẢN QUYỀN TRANGTUYENSINH.COM.VN
Về đầu trang