Các trường Cao đẳng khu vực miền Bắc

Danh sách các trường Cao đẳng Miền bắc - Khu vực phía bắc

Danh sách và thông tin tuyển sinh các trường Cao đẳng khu vực miền Bắc: phương thức xét tuyển, thời gian xét tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh...

1. VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC

HÀ GIANG

Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tỉnh Hà Giang

Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang

BẮC CẠN

Trường Cao đẳng Bắc Kạn

CAO BẰNG

Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng

LÀO CAI

Trường Cao đẳng Lào Cai

Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai

YÊN BÁI

Trường Cao đẳng nghề Yên Bái

Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur

TUYÊN QUANG

- Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Tuyên Quang

THÁI NGUYÊN

Trường Cao đẳng Công Thương Thái Nguyên

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật

Trường Cao đẳng nghề số I Bộ Quốc phòng

Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức

Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên

Trường Cao đẳng Cơ khí - Luyện kim

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc

Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên

Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên

Trường Cao đẳng nghề Công thương Việt Nam

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên

LẠNG SƠN

Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn

Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông Lâm Đông Bắc

Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

PHÚ THỌ

Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông Lâm Phú Thọ

Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ

Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ

Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ nghệ thực hành Phú Thọ

Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ

Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng

Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm

Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ

ĐIỆN BIÊN

Trường Cao đẳng nghề Điện Biên

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên

Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

LAI CHÂU

Trường Cao đẳng Cộng động Lai Châu

SƠN LA

Trường Cao đẳng Y tế Sơn La

Trường Cao đẳng Nông Lâm Sơn La

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Sơn La

Trường Cao đẳng Sơn La

HÒA BÌNH

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình

Trường Cao đẳng nghề Sông Đà

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc

Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

BẮC GIANG

Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp

2. VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

VĨNH PHÚC

Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc

Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc

Trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại

Trường Cao đẳng nghề số 2 – Bộ Quốc phòng

Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1

Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc

BẮC NINH

Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh

Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh

Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội

Trường Cao đẳng Thống kê

Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật

Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh

Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản

Trường Cao đẳng nghề Viglacera

Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

HẢI DƯƠNG

Trường Cao đẳng nghề Hải Dương

Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng

Trường Cao đẳng Công Thương Hải Dương

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Đường thủy I

Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại

Trường Cao đẳng Hải Dương

Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương

Trường Cao đẳng Y tế Hải Dương

HẢI PHÒNG

Trường Cao đẳng Hàng hải I

Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương II

Trường Cao đẳng nghề số 3 Bộ Quốc phòng

Trường Cao đẳng nghề Kinh tế Kỹ thuật Bắc Bộ

Trường Cao đẳng Công nghệ Kinh tế và Thủy sản

Trường Cao đẳng VMU

Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Thực phẩm

Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng

Trường Cao đẳng Duyên Hải

Trường Cao đẳng Công nghệ và Du lịch Bắc Nam

Trường Cao đẳng Công nghệp Hải Phòng

Trường Cao đẳng Lao động - Xã hội Hải Phòng

Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng

Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics

HƯNG YÊN

Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

Trường Cao đẳng Y Dược ASEAN

- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên

Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên

Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên

THÁI BÌNH

- Trường Cao đẳng nghề số 19/BQP

- Trường Cao đẳng nghề Thái Bình

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình

Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình

HÀ NAM

- Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm sản

Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ

- Trường Cao đẳng nghề Hà Nam

Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình I

NAM ĐỊNH

Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật & Du lịch Nam Định

Trường Cao đẳng nghề số 20 – Bộ Quốc phòng

- Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nam Định

Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định

Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định

NINH BÌNH

Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình

Trường Cao đẳng nghề LILIMA 1

Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô

Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình

QUẢNG NINH

- Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam

Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng

Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc

Trường Cao đẳng Việt Hàn Quảng Ninh

Trường Cao đẳng nghề Xây dựng

Trường Cao đẳng Giao thông Quảng Ninh

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh

- Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả

BẢN QUYỀN TRANGTUYENSINH.COM.VN
Về đầu trang