Chương trình đào tạo Ngành Quản lý hoạt động bay Chương trình đào tạo Ngành Quản lý hoạt động bay Chương trình đào tạo Ngành quản lý hoạt động bay sẽ trang bị cho sinh viên kiến thức toàn diện giúp sinh viên có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ... 10:26 29/01/2021 Chương trình đào tạo Ngành Kinh tế vận tải Chương trình đào tạo Ngành Kinh tế vận tải Trong chương trình đào tạo Ngành Kinh tế vận tải, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức từ cơ bản, chuyên môn cùng các kỹ năng thực hành, kỹ... 15:15 28/01/2021 Chương trình đào tạo Ngành Khoa học hàng hải Chương trình đào tạo Ngành Khoa học hàng hải Chương trình đào tạo Ngành khoa học hàng hải với các môn học từ cơ bản đến chuyên ngành, đảm bảo sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại... 16:54 27/01/2021 Chương trình đào tạo Ngành Công tác thanh thiếu niên Chương trình đào tạo Ngành Công tác thanh thiếu niên Chương trình đào tạo Ngành Công tác thanh thiếu niên sẽ cung cấp cho sinh viên từ kiến thức cơ bản đến chuyên môn nghiệp vụ về công tác thanh thiếu... 15:52 27/01/2021 Chương trình đào tạo Ngành Y sinh học thể dục thể thao Chương trình đào tạo Ngành Y sinh học thể dục thể thao Chương trình đào tạo Ngành Y sinh học thể dục thể thao đảm bảo sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức cần thiết để phục vụ tốt cho nghề nghiệp... 17:23 26/01/2021 Chương trình đào tạo Ngành Khí tượng và khí hậu học Chương trình đào tạo Ngành Khí tượng và khí hậu học Chương trình đào tạo Ngành Khí tượng và khí hậu học sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, hiện đại cùng kỹ năng và nghiên cứu về quản... 14:50 26/01/2021 Chương trình đào tạo Ngành Thiên văn học Chương trình đào tạo Ngành Thiên văn học Trong chương trình đào tạo Ngành Thiên văn học sinh viên sẽ được trang bị kiến thức cơ bản và chuyên môn về vật lý, toán học, khoa học tự nhiên, có... 10:58 26/01/2021 Chương trình đào tạo Ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân Chương trình đào tạo Ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân Chương trình đào tạo ngành vật lý nguyên tử và hạt nhân sẽ cung cấp khối kiến thức về cấu trúc nguyên tử, kiến thức về hạt nhân, năng lượng và công... 17:35 25/01/2021 Các chương trình đào tạo Ngành Cơ kỹ thuật Các chương trình đào tạo Ngành Cơ kỹ thuật Chương trình đào tạo Ngành cơ kỹ thuật sinh viên được đào tạo đầy đủ những kiến thức đại cương và kiến thức chuyên môn cụ thể về cơ học, công cụ... 16:27 23/01/2021 Chương trình đào tạo Ngành Kỹ thuật địa vật lý Chương trình đào tạo Ngành Kỹ thuật địa vật lý Chương trình đào tạo Ngành Kỹ thuật địa vật lý sẽ trang bị những kiến thức chuyên sâu về các phương pháp địa vật lý, sử dụng các máy móc thiết bị... 11:48 23/01/2021 Chương trình đào tạo Ngành Luật Hiến pháp và luật Hành chính Chương trình đào tạo Ngành Luật Hiến pháp và luật Hành chính Chương trình đào tạo Ngành Luật Hiến pháp được thiết kế nhằm cung cấp kiến thức chuyên sâu và kỹ năng hành nghề về Luật Hiến pháp và luật hành... 15:15 22/01/2021 Chương trình đào tạo Ngành Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp Chương trình đào tạo Ngành Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp Chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và đào tạo thiết kế theo quy chuẩn đảm bảo đem đến cho sinh viên kiến thức nền tảng kỹ thuật cốt lõi trong lĩnh... 11:21 22/01/2021 Chương trình đào tạo Ngành Sư phạm Toán học Chương trình đào tạo Ngành Sư phạm Toán học Chương trình đào tạo Ngành Sư phạm toán học sẽ được trang bị kiến thức chuyên sâu về toán học, kiến thức thực tế để có thể giải quyết công việc,... 16:59 21/01/2021 Chương trình đào tạo Ngành Sư phạm Tin học Chương trình đào tạo Ngành Sư phạm Tin học Chương trình đào tạo Ngành Sư phạm tin học, sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức cơ bản về khoa học máy tính, ngôn ngữ lập trình, cơ sở dữ liệu... 15:35 21/01/2021 Chương trình đào tạo Ngành Sư phạm Vật lý Chương trình đào tạo Ngành Sư phạm Vật lý Chương trình đào tạo Ngành sư phạm Vật lý sẽ đảm bảo đem đến cho sinh viên những kiến thức đại cương, kiến thức chuyên ngành về vật lý và kỹ năng... 14:22 21/01/2021 Chương trình đào tạo Ngành Sư phạm Hóa học Chương trình đào tạo Ngành Sư phạm Hóa học Chương trình đào tạo ngành Sư phạm hóa học được thiết kế theo khung chương trình chuẩn nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức về hóa học, nghiệp vụ... 16:30 20/01/2021 Chương trình đào tạo Ngành Sư phạm Sinh học Chương trình đào tạo Ngành Sư phạm Sinh học Chương trình đào tạo Ngành Sư phạm Sinh học do Bộ giáo dục và Đào tạo thiết kế với khung chương trình chuẩn, đảm bảo trang bị cho sinh viên những... 15:25 20/01/2021 Chương trình đào tạo Ngành Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp Chương trình đào tạo Ngành Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp Với chương trình đào tạo Ngành Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp, thí sinh sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức về Kỹ thuật Nông nghiệp, nguyên lý của các... 10:47 20/01/2021 Chương trình đào tạo Ngành Sư phạm Ngữ văn Chương trình đào tạo Ngành Sư phạm Ngữ văn Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Ngữ văn ở các trường đại học cao đẳng sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức nền tảng về văn học, ngôn ngữ và... 17:41 18/01/2021 Chương trình đào tạo Ngành Sư phạm Lịch sử Chương trình đào tạo Ngành Sư phạm Lịch sử Chương trình đào tạo Ngành Sư phạm Lịch sử sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức về lý luận phương pháp dạy học môn lịch sử và vận dụng phương... 16:09 18/01/2021 Chương trình đào tạo Ngành Sư phạm Địa lý Chương trình đào tạo Ngành Sư phạm Địa lý Chương trình đào tạo Ngành Sư phạm địa lý ở các trường đào tạo sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức về địa lý tự nhiên, địa lý kinh tế xã hội,... 11:39 18/01/2021 Các chương trình đào tạo Ngành Sư phạm Tiếng Nga Các chương trình đào tạo Ngành Sư phạm Tiếng Nga Chương trình đào tạo Ngành Sư phạm Tiếng Nga do Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, đảm bảo cung cấp cho sinh viên những kiến thức rộng về ngôn ngữ,... 15:53 16/01/2021 Chương trình đào tạo Ngành Sư phạm Âm nhạc Chương trình đào tạo Ngành Sư phạm Âm nhạc Chương trình đào tạo Ngành Sư phạm Âm nhạc được Bộ Giáo dục và đào tạo thiết kế, đảm bảo trang bị cho sinh viên những kiến thức về nhạc lý cơ bản,... 14:17 16/01/2021 Chương trình đào tạo Ngành Sư phạm Mỹ thuật Chương trình đào tạo Ngành Sư phạm Mỹ thuật Chương trình đào tạo Ngành Sư phạm Mỹ thuật sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức về khoa học, xã hội và nhân văn, tin học, kiến thức cơ bản... 10:42 16/01/2021 Chương trình đào tạo Ngành Sư phạm Tiếng Anh Chương trình đào tạo Ngành Sư phạm Tiếng Anh Chương trình đào tạo Ngành Sư phạm Tiếng Anh sẽ trang bị cho sinh viên các kiến thức về cơ sở văn hóa Việt Nam, giáo dục học, tâm lý học, phương... 16:49 15/01/2021 Chương trình đào tạo Ngành Sư phạm Tiếng Pháp Chương trình đào tạo Ngành Sư phạm Tiếng Pháp Chương trình đào tạo Ngành Sư phạm Tiếng Pháp, sinh viên sẽ được trang bị kiến thức về giáo dục đại cương, các bình diện ngôn ngữ, văn hóa Pháp, kỹ... 15:03 15/01/2021 Chương trình đào tạo Ngành Sư phạm Tiếng Trung Quốc Chương trình đào tạo Ngành Sư phạm Tiếng Trung Quốc Chương trình đào tạo Ngành Sư phạm Tiếng Trung Quốc sẽ được đào tạo các kiến thức nền tảng cũng như chuyên sâu về ngôn ngữ này như: nghe, nói, đọc,... 16:37 14/01/2021 Chương trình đào tạo Ngành Sư phạm Tiếng Nhật Chương trình đào tạo Ngành Sư phạm Tiếng Nhật Chương trình đào tạo Ngành Sư phạm Tiếng Nhật sinh viên sẽ được học những kiến thức về chính trị, xã hội, văn hóa, kiến thức cơ bản về ngôn ngữ... 15:04 14/01/2021 Chương trình đào tạo Ngành Sư phạm Tiếng Hàn Quốc Chương trình đào tạo Ngành Sư phạm Tiếng Hàn Quốc Chương trình đào tạo Ngành Sư phạm Tiếng Hàn Quốc sẽ trang bị cho người học kiến thức xã hội và nhân văn, kiến thức về tiếng Hàn để sử dụng các... 10:36 14/01/2021 Chương trình đào tạo Ngành Huấn luyện thể thao Chương trình đào tạo Ngành Huấn luyện thể thao Ở chương trình đào tạo Ngành Huấn luyện thể thao, sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng để trở thành một huấn luyện viên thể thao, đồng... 16:30 13/01/2021 Chương trình đào tạo Ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh Chương trình đào tạo Ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh Chương trình đào tạo Ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh sẽ trang bị cho các bạn sinh viên những kiến thức cơ sở ngành, kiến thức chung, kiến thức... 11:56 13/01/2021 Chương trình đào tạo Ngành Giáo dục mầm non Chương trình đào tạo Ngành Giáo dục mầm non Chương trình đào tạo Ngành Giáo dục mầm non sẽ cung cấp kiến thức giáo dục đại cương cần thiết cho việc hình thành năng lực nghề nghiệp cùng hệ... 10:56 13/01/2021 Chương trình đào tạo Ngành Giáo dục Tiểu học Chương trình đào tạo Ngành Giáo dục Tiểu học Chương trình đào tạo Ngành Giáo dục tiểu học đảm bảo sinh viên viên sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng để giảng dạy, có khả năng lập, thực... 17:14 12/01/2021 Chương trình đào tạo Ngành Giáo dục Công dân Chương trình đào tạo Ngành Giáo dục Công dân Với chương trình đào tạo Ngành Giáo dục Công dân, sinh viên sẽ được đáp ứng đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ, tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh... 15:33 12/01/2021 Chương trình đào tạo Ngành Giáo dục Chính trị Chương trình đào tạo Ngành Giáo dục Chính trị Với chương trình đào tạo Ngành Giáo dục chính trị, sinh viên được truyền tải hệ thống kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về lĩnh vực chính trị, tư... 11:08 12/01/2021 Chương trình đào tạo Ngành Giáo dục Thể chất Chương trình đào tạo Ngành Giáo dục Thể chất Chương trình đào tạo Ngành Giáo dục thể chất sẽ đem đến cho sinh viên đầy đủ kiến thức đại cương, kiến thức chuyên sâu về giáo dục thể chất và các... 15:42 11/01/2021 Chương trình đào tạo Ngành Giáo dục đặc biệt Chương trình đào tạo Ngành Giáo dục đặc biệt Với chương trình đào tạo Ngành Giáo dục đặc biệt, sinh viên sẽ được học các kiến thức chuyên môn cùng kỹ năng thành thạo trong việc tổ chức, chăm... 14:34 11/01/2021 Chương trình đào tạo Ngành Quản lý giáo dục Chương trình đào tạo Ngành Quản lý giáo dục Chương trình Ngành Quản lý giáo dục sinh viên sẽ được học các kiến thức cơ bản về quản lý giáo dục, kỹ năng thực hành quản lý giáo dục nhằm đáp ứng... 11:43 11/01/2021 Chương trình đào tạo Ngành Báo chí Chương trình đào tạo Ngành Báo chí Chương trình đào tạo Ngành Báo chí sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản đến kiến thức chuyên môn như tư duy, suy luận logic, kỹ năng... 10:42 11/01/2021 Khung chương trình đào tạo Ngành Truyền thông đa phương tiện Khung chương trình đào tạo Ngành Truyền thông đa phương tiện Chương trình đào tạo Ngành Truyền thông đa phương tiện sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức về công nghệ đa phương tiện, kỹ thuật chuyên môn... 16:25 09/01/2021 Chương trình đào tạo Ngành Truyền thông đại chúng Chương trình đào tạo Ngành Truyền thông đại chúng Chương trình đào tạo Ngành truyền thông đại chúng sẽ giúp sinh viên tiếp cận đa dang các công cụ, phương tiện truyền thông, giúp nâng cao khả năng... 14:39 09/01/2021 Chương trình đào tạo Ngành Công nghệ truyền thông Chương trình đào tạo Ngành Công nghệ truyền thông Chương trình đào tạo Ngành công nghệ truyền thông sẽ đem đến đầy đủ kiến thức chuyên môn về quy trình sản xuất những sản phẩm truyền thông, rèn... 17:31 08/01/2021 Chương trình đào tạo Ngành Truyền thông quốc tế Chương trình đào tạo Ngành Truyền thông quốc tế Chương trình đào tạo Ngành Truyền thông quốc tế đảm bảo cung cấp cho sinh viên đa dạng thông tin, kỹ năng chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ về truyền... 16:28 08/01/2021 Chương trình đào tạo Ngành Quan hệ công chúng Chương trình đào tạo Ngành Quan hệ công chúng Chương trình đào tạo Ngành Quan hệ công chúng ở các trường đại học hiện nay đảm bảo sẽ đem đến những kiến thức trong lĩnh vực Pr như: vị trí, vai... 15:08 08/01/2021
BẢN QUYỀN TRANGTUYENSINH.COM.VN
Về đầu trang