Trường Đại học Ngoại thương

Cập nhật: 13/08/2020

Trường Đại học Ngoại thương thành lập năm 1960, là trường đại học công lập đứng đầu cả nước về khối ngành kinh tế, ngành kinh tế đối ngoại, kinh doanh quốc tế và quản trị kinh doanh tại Việt Nam. Với sứ mệnh đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh quốc tế, các ngành quản trị kinh doanh, tài chính – ngân hàng, ngoại ngữ và chuyển giao những tri thức khoa học và đáp ứng yêu cầu về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đồng thời phát triển năng lực học tập, nghiên cứu cũng như rèn luyện các kỹ năng cho sinh viên. Đến năm 2030 phấn đấu trở thành trường trọng điểm và danh tiếng trong khu vực cũng như trên thế giới. Trong năm học 2020 trường Đại học Ngoại thương tiếp tục tuyển sinh trong cả nước, hãy tham khảo cụ thể bài viết dưới đây:

I. GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

  • Tên trường: Đại học Ngoại thương
  • Tên tiếng Anh: Foreign Trade University (FTU)
  • Mã trường: NTH
  • Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Văn bằng 2 - Tại chức - Liên thông - Liên kết Quốc tế
  • Địa chỉ: 91 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
  • SĐT: (024) 32 595158
  • Email:  qldt@ftu.edu.vn
  • Website: http://www.ftu.edu.vn/
  • Facebook: facebook.com/ftutimesofficial/

Ảnh Trường Đại học Ngoại thương

Hình ảnh Trường Đại học Ngoại thương

II. THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG NĂM HỌC 2020

Trường Đại học Ngoại thương thông báo tuyển sinh chính quy trình độ đại học, năm học 2020-2021 cụ thể như sau:

 

Ảnh thông tin tuyển sinh trường đại học ngoại thương năm 2020

Điểm trúng tuyển Trường Đại học Ngoại thương những năm trước:

Ngành

Năm 2018

Năm 2019

Điểm xét tuyển

Điểm trúng tuyển

Điểm xét tuyển

Điểm trúng tuyển

Kinh tế

 

 

 

26.20 (A00)

25.70 (A01)

25.70 (D01)

24.20 (D02)

25.70 (D03)

25.70 (D04)

25.70 (D06)

25.70 (D07)

Kinh tế đối ngoại

20.5

25.4 (A00)
24.9 (A01, D01, D07)
23.85 (D02, D04)
24.7 (D03)
23.95 (D06)

 

 

Thương mại quốc tế

20.5

24.8 (A00)

24.3 (A01. D01, D07)

 

 

Kinh tế Quốc tế

20.5

24.6 (A00)

24.1 (A01, D01, D07)

23.7 (D03

 

26.20 (A00)

25.70 (A01)

25.70 (D01)

24.20 (D02)

25.70 (D03)

25.70 (D04)

25.70 (D06)

25.70 (D07)

Kinh tế và phát triển quốc tế

20.5

24.25 (A00)

23.75 (A01, D01, D07)

 

 

Luật (Luật thương mại quốc tế)

20.5

24.1 (A00)

23.6 (A01, D01, D07)

 

26.20 (A00)

25.70 (A01)

25.70 (D01)

24.20 (D02)

25.70 (D03)

25.70 (D04)

25.70 (D06)

25.70 (D07)

Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh quốc tế)

20.5

24.1 (A00)

23.6 (A01, D01, D07)

 

26.25 (A00)

25.75 (A01)

25.75 (D01)

25.75 (D06)

25.75 (D07)

Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản

20.5

24.7 (A00)

24.2 (A01, D01, D07)

 

 

Logistic và quản lý chuỗi cung ứng theo định hướng nghề nghiệp quốc tế

20.5

24.1 (A00)

23.6 (A01, D01, D07)

 

 

Kinh doanh quốc tế

20.5

25.1 (A00)

24.6 (A01, D01, D07)

 

26.25 (A00)

25.75 (A01)

25.75 (D01)

25.75 (D06)

25.75 (D07)

Ngân hàng

20.5

23.65 (A00),

23.15 (A01, D01, D07)

 

 

Phân tích và đầu tư tài chính

20.5

23.7 (A00)

23.2 (A01, D01, D07)

 

 

Tài chính Quốc tế

20.5

23.9 (A00)

23.4 (A01, D01, D07)

 

 

Kế toán (Kế toán - Kiểm toán)

20.5

24.4 (A00)

23.9 (A01, D01, D07)

 

25.75 (A00)

25.25 (A01)

25.25 (D01)

25.25 (D07)

Kế toán - Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA

 

24.4 (A00)

23.9 (A01, D01, D07)

   

Ngành ngôn ngữ Anh

20.5

23.73 (D01)

 

34.30 (D01)

Ngành ngôn ngữ Pháp

20.5

22.65 (D03)

 

33.55 (D01)

31.55 (D03)

Ngành ngôn ngữ Trung

20.5

23.69 (D01)

22.19 (D04)

 

23.30 (D01)

32.30 ( D04)

Ngành ngôn ngữ Nhật

20.5

23.7 (D01)

22.2 (D06)

 

33.75 (D01)

31.75 (D06)

Tài chính - Ngân hàng

 

 

 

25.75 (A00)

25.25 (A01)

25.25 (D01)

25.25 (D07)

Như vậy, với thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Ngoại thương ở trên hy vọng sẽ giúp thí sinh chuẩn bị hành trang và tâm lý cho kì thi xét tuyển sắp tới. Chúc các em thành công, đạt kết quả cao nhất!.

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: trangtuyensinh.com.vn@gmail.com

BẢN QUYỀN TRANGTUYENSINH.COM.VN
Về đầu trang