Trường Đại học Khoa học (ĐH Thái Nguyên)

Cập nhật: 24/08/2020

Trường Đại học Khoa học (ĐH Thái Nguyên) đơn vị đào tạo trực thuộc của Trường Đại học Thái Nguyên tiền thân là Khoa Khoa học Tự nhiên, được thành lập năm 2002. Với mục tiêu của trường là xây dựng môi trường giảng dạy, học tập, nghiên cứu hiện đại, năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp và thân thiện. Năm học 2020-2021, Trường Đại học Khoa học (ĐH Thái Nguyên) thông tin tuyển sinh tới các học sinh và phụ huynh như sau:

I. GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC (ĐH THÁI NGUYÊN)

  • Tên trường: Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
  • Tên tiếng Anh: Thai Nguyen University Of Science (TNUS)
  • Mã trường: DTZ
  • Loại trường: Công lập
  • Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Hợp tác quốc tế
  • Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
  • SĐT: (0208) 3-904-315
  • Email: contact@tnus.edu.vn.
  • Website: http://tnus.edu.vn/
  • Facebook: facebook.com/DHKHDHTN/

Ảnh trường đại học khoa học (đh thái nguyên)

Ảnh Trường Đại học Khoa học (ĐH Thái Nguyên)

II. TÊN NGÀNH, TỔ HỢP MÔN VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG

Năm 2020, Trường Đại học Khoa học (ĐH Thái Nguyên) tuyển sinh 18 ngành với 03 chương trình đào tạo trọng điểm định hướng chất lượng cao và 31 chương trình đào tạo với tổng 1360 chỉ tiêu.

Chương trình trọng điểm định hướng chất lượng cao:

STT

NGÀNH

(MÃ NGÀNH)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

CHỈ TIÊU

1

Luật

(7380101)

 

Dịch vụ pháp luật

- VA, TO, N1 (D01)
- VA, SU, DI (C00)
- VA, TO, GD (C14)
- TO, GD, N1 (D84)

50

2

Công nghệ Sinh học

(7420201)

 

Kỹ thuật xét nghiệm Y – Sinh

- TO, HO, SI (B00)
- TO, HO, N1 (D07)
- TO, SI, N1 (D08)

30

3

Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

(7810103)

 

Quản trị Khách sạn và Resort

- VA, SU, DI (C00)
- VA, TO, N1 (D01)
- VA, DI, GD (C20)
- VA, GD, N1 (D66)

30

Chương trình đào tạo đại trà:

STT

NGÀNH

(MÃ NGÀNH)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

CHỈ TIÊU

1

Luật

(7380101)

Luật

- VA, TO, N1 (D01)
- VA, SU, DI (C00)
- VA, TO, GD (C14)
- TO, GD, N1 (D84)

150

Luật tài chính ngân hàng

Luật thương mại quốc tế

2

Khoa học Quản lý

(7340401)

Quản lý hành chính công

- VA, TO, N1 (D01)
- VA, SU, DI (C00)
- VA, TO, GD (C14)
- TO, GD, N1 (D84)

80

Quản lý nhân lực

Quản lý doanh nghiệp

3

Công tác xã hội

(7760101)

Phát triển cộng đồng

- VA, TO, N1 (D01)
- VA, SU, DI (C00)
- VA, TO, GD (C14)
- TO, GD, N1 (D84)

100

Tham vấn

Công tác xã hội

4

Du lịch

(7810101)

Hướng dẫn du lịch

- VA, SU, DI (C00)
- VA, TO, N1 (D01)
- VA, DI, GD (C20)
- VA, TO, DI (C04)

120

Nhà hàng - Khách sạn

5

Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

(7810103)

Quản trị lữ hành

- VA, SU, DI (C00)
- VA, TO, N1 (D01)
- VA, DI, GD (C20)
- VA, GD, N1 (D66)

120

Quản trị nhà hàng - Khách sạn

6

 

Địa lí tự nhiên

(7440217)

 

Khai thác du lịch thông minh

- TO, LI, HO (A00)
- VA, TO, N1 (D01)
- VA, TO, DI (C04)
- VA, DI, GD (C20)

50

7

 

Ngôn ngữ Anh

(7220201)

Tiếng Anh ứng dụng

- VA, TO, N1 (D01)
- VA, SU, N1 (D14)
- VA, DI, N1 (D15)
- VA, GD, N1 (D66)

100

Tiếng Anh du lịch

8

 Thông tin thư viện

(7320201)

 

Thư viện - Thiết bị trường học

- VA, SU, DI (C00)
- VA, TO, N1 (D01)
- VA, TO, GD (C14)
- TO, GD, N1 (D84)

50

Thư viện - Quản lý văn thư

9

 

Công nghệ Sinh học

(7420201)

 

Kỹ thuật xét nghiệm Y - Sinh

- TO, LI, HO (A00)
- TO, HO, SI (B00)
- TO, SI, N1 (D08)
- TO, HO, N1 (D07)

50

10

 

Khoa học môi trường

(7440301)

 

Công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường

- TO, LI, HO (A00)
- TO, HO, SI (B00)
- VA, TO, N1 (D01)
- VA, TO, GD (C14)

50

An toàn, sức khỏe và Môi trường

11

Quản lý Tài nguyên & Môi trường

(7850101)

Quản lý Đất đai và kinh doanh bất động sản

- TO, LI, HO (A00)
- TO, HO, SI (B00)
- VA, TO, N1 (D01)
- VA, TO, GD (C14)

50

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

12

Hóa dược

(7720203)

 

Phân tích kiểm nghiệm và tiêu chuẩn hoá dược phẩm

- TO, HO, SI (B00)
- TO, HO, GD (A11)
- VA, TO, N1 (D01)
- VA, HO, GD (C17)

40

13

Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

(7510401)

 

Công nghệ Hóa phân tích

- TO, HO, SI (B00)
- TO, HO, GD (A11)
- VA, TO, N1 (D01)
- VA, HO, GD (C17)

40

14

Lịch sử

(7229010)

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

- VA, SU, DI (C00)
- VA, TO, N1 (D01)
- VA, TO, GD (C14)
- TO, GD, N1 (D84)

50

Xây dựng Đảng và Quản lý nhà nước

15

Toán tin

(7460117)

 

Toán tin

- TO, LI, HO (A00)
- TO, GD, N1 (D84)
- VA, TO, N1 (D01)
- VA, TO, GD (C14)

50

16

Văn học

(7229030)

 

Văn học ứng dụng

- VA, SU, DI (C00)
- VA, TO, N1 (D01)
- VA, TO, GD (C14)
- TO, GD, N1 (D84)

50

17

Báo chí

(7320101)

 

Báo chí

- VA, SU, DI (C00)
- VA, TO, N1(D01)
- VA, TO, GD (C14)
- TO, GD, N1 (D84)

50

18

Việt Nam học

(7310630)

 

 Tiếng việt và Văn hóa Việt Nam

- VA, SU, DI (C00)
- VA, TO, N1 (D01)
- VA, TO, GD (C14)
- TO, GD, N1 (D84)

50

Điểm chuẩn của trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên như sau:

Ngành học

Năm 2018

Năm 2019

Luật

14

14

Khoa học quản lý

13.5

13,5

Du lịch

13.5

14

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

13.5

14

Vật lý học

16

-

Hoá học

14

-

Địa lý tự nhiên

13.5

13,5

Khoa học môi trường

13.5

13,5

Sinh học

14

-

Công nghệ sinh học

14

15

Toán học

16

-

Toán ứng dụng

16

19

Toán tin

14

-

Công nghệ kỹ thuật hoá học

14

13,5

Hoá dược

14

13,5

Quản lý tài nguyên và Môi trường

13.5

13,5

Ngôn ngữ Anh

13.5

13,5

Công tác xã hội

13.5

13,5

Văn học

14

13,5

Lịch sử

14

13,5

Báo chí

13.5

13,5

Thông tin - thư viện

   

III. THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC (ĐH THÁI NGUYÊN) NĂM HỌC 2020

1. Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy/ giáo dục thường xuyên hoặc đã tốt nghiệp trung cấp. Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông đã học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo Dục & Đào tạo.

2. Thời gian xét tuyển

Theo quy định Bộ Giáo Dục & Đào tạo

3. Hồ sơ xét tuyển

– Phiếu đăng kí xét tuyển

– Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (bản sao).

– Học bạ THPT (bản sao công chứng).

– 01 phong bì dán sẵn tem ghi rõ địa chỉ người nhận giấy báo trúng tuyển (Nhà trường dùng gửi Giấy báo triệu tập nhập học khi thí sinh trúng tuyển).

4. Phạm vi tuyển sinh

Trường Đại học Khoa học (ĐH Thái Nguyên) tuyển sinh trong cả nước.

5. Phương thức tuyển sinh

Năm 2020 Trường Đại học Khoa học (ĐH Thái Nguyên) xét tuyển theo phương thức tuyển sinh:

- Xét tuyển thẳng;

- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập được ghi trong học bạ THPT;

- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT năm 2020.

6. Quy định học phí

Đang cập nhật.

Với những thông tin tuyển sinh mới nhất mà Trangtuyensinh.vn mới cập nhật của Trường Đại học Khoa học (ĐH Thái Nguyên), hi vọng sẽ giúp các em vững vàng cũng như chuẩn bị tâm lý, kế hoạch khi theo học tại trường.

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: trangtuyensinh.com.vn@gmail.com

BẢN QUYỀN TRANGTUYENSINH.COM.VN
Về đầu trang