Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Cập nhật: 14/07/2020

Học viện Báo chí Tuyên truyền là trường được thành lập vào năm 1962 và nhanh chóng trở thành một đơn vị đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, cán bộ công tác xây dựng Đảng cùng các chuyên ngành về báo chí, truyền thông,… trong cả nước. Năm học 2020-2021, Trường Học viện Báo chí Tuyên truyền tiếp tục thông tin tuyển sinh với các ngành và chỉ tiêu cụ thể sau đây.

I. GIỚI THIỆU TRƯỜNG HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

  • Tên trường: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
  • Tên tiếng Anh: Academy of Journalism & Communication (AJC)
  • Mã trường: HBT
  • Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học
  • Loại trường: Công lập
  • Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  • SĐT: (84-024) 37.546.963
  • Email: website@ajc.edu.vn
  • Website: https://ajc.hcma.vn
  • Facebook: facebook.com/ajc.edu.vn/

Ảnh học viện báo chí tuyên truyền

Hình ảnh trường Học viên Báo chí Tuyên truyền

II. CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

Học viện Báo chí tuyên truyền là trường đào tạo nên rất nhiều giảng viên lý luận, cán bộ công tác xây dựng Đảng, các phóng viên, biên tập viên trong cả nước. Trong năm học 2020 trường tiếp tục tuyển sinh với những ngành học và chỉ tiêu sau đây:

STT Ngành học Mã ngành Mã chuyên ngành Chỉ tiêu Tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển
1 Báo chí, chuyên ngành

Báo in

  602 50 –  Ngữ văn, NĂNG KHIẾU BÁO CHÍ, Toán (R15)

–  Ngữ văn, NĂNG KHIẾU BÁO CHÍ, Tiếng Anh (R05)

–  Ngữ văn, NĂNG KHIẾU BÁO CHÍ, Khoa học tự nhiên (R06)

–  Ngữ văn, NĂNG KHIẾU BÁO CHÍ, Khoa học xã hội (R16)

2 Báo chí, chuyên ngành

Báo phát thanh

  604 50
3 Báo chí, chuyên ngành

Báo truyền hình

  605 50
4 Báo chí, chuyên ngành

Báo mạng điện tử

  607 50
5 Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình chất lượng cao   608 40
6 Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử chất lượng cao   609 40
7 Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí   603 40 –  Ngữ vãn, NĂNG KHIẾU ẢNH BÁO CHÍ, Toán (R07)

–   Ngữ văn, NẲNG KHIẾU ẢNH BÁO CHÍ, Tiếng Anh (R08) “ Ngữ văn, NĂNG KHIÉU ẢNH BÁO CHÍ, Khoa học tự nhiên (R09)

–  Ngữ văn, NĂNG KHIẾU ẢNH BÁO CHÍ, Khoa học xã hội (R17)

8 Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình   606 40 –   Ngữ văn, NÃNG KHIẾU QUAY PHIM TRUYÈN HÌNH, Toán (R11)

–  Ngữ văn, NĂNG KHIẾU QUAY PHIM TRUYÈN HỈNH, Tiếng Anh (R12)

–  Ngữ văn, NĂNG KHIÉU QUAY PHIM TRUYÈN HÌNH, Khoa học tự nhiên (R13)

–  Ngữ văn, NĂNG KHIẾU QUAY PHIM TRUYỀN HÌNH, Khoa học xẩ hội (R18)

9 Truyền thông đại chúng 7320105   100  Nhóm 2:

–     Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội (C15)

–     Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên (A16)

–    Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Truyền thông đa phương tiện 7320104   50
11 Triết học 7229001   40
12 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7229008   40
13 Kinh tế chính trị 7310102   40
14 Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế     100
15 Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao)     40
16 Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý     50
17 Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước 7310202   50
18 Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa   527 50
19 Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển   528 50
20 Chính trị học, chuyên ngành tư tưởng Hồ Chí minh   529 40
21 Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển   535 50
22 Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công   536 40
23 Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách   538 50
24 Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quàn lý xã hội   532 50
25 Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước   537 50
26 Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuẩt bản   801 50
27 Xuất bản, chuyên ngành

Xuất bản điện tử

  802 50
28 Xã hội học 7310301   50
29 Công tác xã hội 7760101   50
30 Quản lý công 7340403   50
31 Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đàng Cộng sản Việt Nam 7229010   40 Nhóm 3:

–  Ngữ văn, LỊCH sử, Địa lý (C00)

–  Ngữ văn, LỊCH sử, Toán (C03)

–  Ngữ văn, LỊCH sử, Tiếng Anh (D14)

–  Ngữ văn, LỊCH sử, Giáo dục công dân (C19)

32 Truyền thông quốc tế 7320107   50  

 

Nhóm 4:

Tiếng anh, ngữ văn, toán (D01)

Tiếng anh, ngữ văn, khoa học tự nhiên

Tiếng anh, ngữ văn, khoa học xã hội

33 Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại   610 50
34 Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế   611 50
35 Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyên thông toàn càu (chất lượng cao)   614 40
36 Quan hệ công chúng chuyên ngành quan hệ công chúng chuyên nghiệp   615 50
37 Quan hệ công chúng chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao)   616 80
38 Quảng cáo 7320110   40
39 Ngôn ngữ anh 7220201   50

Xem chi tiết thông tin tuyển sinh các ngành của Trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2020 tại đây

III. THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG HỌC HỌC VIỆN BÁO CHI TUYÊN TRUYỀN

1. Đối tượng xét tuyển

- Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông

- Thí sinh là người nước ngoài được xét tuyển theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT

2. Thời gian xét tuyển

Thời gian xét tuyển của Học viện Báo chí Tuyên truyền theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với hình thức quy đổi điểm lelts/Tofl  thí sinh nộp chứng chỉ (bản sao công chứng) về cho nhà trường.

3. Hồ sơ xét tuyển

- Phiếu đăng ký xét tuyển/dự tuyển đại học năm 2020

- 01 bản sao công chứng học bạ trung học phổ thông

- 02 phong bì dán tem có ghi địa chỉ và thông tin thí sinh

- 03 ảnh 3x4.

4. Phạm vi tuyển sinh

Học viện Báo chí Tuyên truyền tuyển sinh trên phạm vi cả nước.

5. Phương thức tuyển sinh

- Kết hợp thi tuyển và xét tuyển đối với ngành học Báo chí

- Xét tuyển theo căn cứ kết quả trung học phổ thông Quốc gia đối với nhóm ngành 2,3,4.

+ Nhóm ngành 2: Truyền thông đa phương tiện, Truyền thông đại chúng, Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế, Kinh tế chính trị, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Xuất bản, Công tác xã hội, Quản lý công Và Quản lý Nhà nước.

+ Nhóm ngành 3: Ngành Lịch sử, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

+ Nhóm ngành 4: Quảng cáo, Truyền thông quốc tế, Quan hệ công chúng, Ngôn ngữ Anh

-Xét tuyển theo học bạ với 30% chỉ tiêu của từng ngành/chuyên ngành

+ Thí sinh các trường chuyên/năng khiếu đạt học lực giỏi, hạnh kiểm tốt trong cả 3 năm học trung học phổ thông được đăng ký xét tuyển tất cả các ngành. Thí sinh thuộc đối tượng này khi đăng kí xét tuyển chuyên ngành Báo chí phải đạt 5 điểm trở lên (thang điểm 10) mới đủ điều kiện xét tuyển.

+ Thí sinh học sinh các trường trung học phổ thông, công lập khác (không phải trường chuyên hoặc năng khiếu) đạt học lực giỏi, hạnh kiểm tốt trong cả 3 năm trung học phổ thông được đăng ký xét tuyển bằng học bạ với các ngành sau của trường: Kinh tế, Kinh tế chính trị, Triết học, Chủ nghĩa xã hội học, Chính quyền nhà nước, Chính trị học, Xuất bản, Công tác xã hội, Xã hội học, Quản lý công, Quảng lý nhà nước, Lịch sử Đảng.

6. Quy định học phí của trường

Học phí tại Trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền được phân theo hệ cụ thể: 

- Đối với ngành đào tạo giảng viên lý luận chính trị như Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng và Tư tưởng Hồ Chí minh được miễn học phí.

- Hệ đại trà học phí 269.700đồng/tín chỉ (toàn khóa với 142 tín chỉ)

- Hệ chất lượng cao: 771.200đồng/tín chỉ

Hi vọng những thông tin  về tuyển sinh của Trường Học viện Báo và chí Tuyên truyền trên phần nào sẽ giúp thí sinh có thêm kiến thức để lựa chọn ngành học, trường học phù hợp nhất.

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: trangtuyensinh.com.vn@gmail.com

BẢN QUYỀN TRANGTUYENSINH.COM.VN
Về đầu trang