Quy chế đào tạo - tuyển sinh

QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG - THI THPT VÀ QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO NĂM 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THI THPT QUỐC GIA – TUYỂN SINH ĐH

* Hướng dẫn quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (Ban hành ngày 12/06/2020)

* Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT (Ban hành ngày 25/01/2017)

* Quy chế tuyển sinh ĐH hệ chính quy, tuyển sinh CĐ nhóm ngành đào tạo GV hệ chính quy (Ban hành ngày 25/01/2017)

VĂN BẢN KHÁC

* Quy định về Liên kết đào tạo trình độ Đại học (Ban hành ngày 15/03/2017)

* Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ (Ban hành ngày 15/05/2014)

 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

* Quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học (Ban hành ngày 28/12/2017)

* Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo (Ban hành ngày 15/12/2017)

* Quy chế Tuyển sinh học nghề (Ban hành ngày 26/3/2017)

* Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy (Ban hành ngày 24/05/2007)

* Quy định Đào tạo liên thông giữa các trình độ tay nghề (Ban hành ngày 06/05/2008)

 

CHÍNH PHỦ

* Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học (Ban hành ngày 31/05/2017)

BẢN QUYỀN TRANGTUYENSINH.COM.VN
Về đầu trang