Xác định khu vực ưu tiên trong tuyển sinh Đại học Cao đẳng năm 2020

Cập nhật: 03/08/2020

Bộ GD&DT mới ban hành quy chế tuyển sinh Đại học và Cao đẳng quy định về các khu vực ưu tiên xét tuyển năm 2020. Theo đó chia làm 4 diện (KV1,KV2-NT,KV2 và KV3) , mỗi khu vực lại hưởng mức chế độ ưu tiên khác nhau.

Chính sách ưu tiên theo khu vực thể hiện sự ưu ái của nhà nước dành cho các thí sinh sinh sống ở các vùng địa lí có điều kiện chưa phát triển, các vùng biên giới hải đảo,...Thí sinh thuộc các vùng này đa phần có điều kiên học tập, sinh sống còn gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt là các vùng miền núi, nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, các vùng hải đảo, các xã đặc biệt khó khăn. Do nhiều yếu tố tác động nên lĩnh vực Giáo dục ở các khu vực này sẽ bị ảnh hưởng và chưa được phát triển như các vùng có điều kiện thuận lợi khác.

Tuy hàng năm Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT cùng nhà trường và các ban ngành đã thông báo rộng rãi quy chế và hướng dẫn các đối tượng thuộc khu vực ưu tiên nhưng vẫn còn rất nhiều thì sinh gặp khó khăn và bỏ lỡ quyền lợi hưởng chế độ của mình. Để các thí sinh nắm rõ hơn, Trang tuyển sinh sẽ cập nhật về chính sách khu vực ưu tiên tuyển sinh Đại học và Cao đẳng cụ thể như sau:

THÍ SINH HƯỞNG KHU VỰC ƯU TIÊN NƠI THEO HỌC VÀ TỐT NGHIỆP THPT.

Thí sinh theo học và tốt nghiệp THPT tại trường nào thì hưởng khu vực ưu tiên tại khu vực đó. Trường hợp trong thời gian học THPT (hoặc Trung cấp) thí sinh có thay đổi trường học thì sẽ hưởng khu vực ưu tiên của trường nơ có thời gian học lâu hơn. Trường hợp thời gian học giữa các trường bằng nhau thì sẽ hưởng khu vực ưu tiên nơi thí sinh tốt nghiệp THPT. Quy định này áp dụng chung cho toàn bộ thí sinh dự thi. Các trường và Sở GD&ĐT có nhiệm vụ hướng dẫn và giải đáp cho thí sinh những thắc mắc trong quá trình làm hồ sơ tuyển sinh.

 CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC HƯỞNG KHU VỰC ƯU TIÊN THEO HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ.

- Là học sinh của các trường trung học phổ thông dân tộc nội trú.

- Là học sinh của các trường, lớp dự bị Đại học.

- Học sinh có hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại các xã khu vực 3 và các xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135, các thôn, xã đặc biệt khó khăn tại các địa bàn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ nếu học THPT (hoặc trung cấp) tại địa điểm thuộc huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh có ít nhất một trong các xã thuộc diện đặc biệt khó khăn.

- Là quân nhân, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong CAND được cử đi dự thi, nếu đóng quân từ 18 tháng trở lên tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó hoặc theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ, tùy theo khu vực nào có mức ưu tiên cao hơn, nếu đóng quân từ 18 tháng trở lên tại các khu vực có mức ưu tiên khác nhau thì hưởng ưu tiên theo khu vực có thời gian đóng quân lâu hơn, nếu dưới 18 tháng thì hưởng ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ.

CÁC KHU VỰC ƯU TIÊN NHƯ SAU:

Các khu vực ưu tiên được chia thành 4 khu vực, bao gồm: Khu vực 1, Khu vực 2 nông thôn, Khu vực 2 và Khu vực 3. Giữa các khu vực lại được hưởng mức ưu tiên khác nhau. Trong đó, KV1 được cộng ưu tiên 0,75 điểm, KV2 được cộng 0,25 điểm , KV2 NT được cộng 0,5 điểm và KV3 sẽ không được cộng điểm.

- Khu vực 1 (KV1) gồm: Các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành tương ứng với thời gian học THPT hoặc trung cấp của thí sinh; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

- Khu vực 2 - nông thôn (KV2-NT) gồm: Các địa phương không thuộc KV1, KV2, KV3;

- Khu vực 2 (KV2) gồm: Các thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; các thị xã, huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc trung ương (trừ các xã thuộc KV1);

- Khu vực 3 (KV3) gồm: Các quận nội thành của thành phố trực thuộc trung ương. Thí sinh thuộc KV3 không thuộc diện hưởng ưu tiên khu vực.

Khu vực 1 ( KV1) Các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành tương ứng với thời gian học THPT hoặc trung cấp của thí sinh; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
Khu vực 2 - nông thôn (KV2-NT) Các địa phương không thuộc KV1, KV2, KV3.
Khu vực 2 (KV2) Các thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; các thị xã, huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc trung ương (trừ các xã thuộc KV1).
Khu vực 3 (KV3) Các quận nội thành của thành phố trực thuộc Trung Ương. Thí sinh thuộc KV3 không thuộc diện hưởng ưu tiên khu vực.

Khi làm tờ khai đăng kí tuyển sinh, thí sinh chú ý tại mục 18 trong tờ khai. Thí sinh nhớ khoanh tròn khu vực mình đươc hưởng ưu tiên, sau đó điền mã khu vực vào ô trống bên cạnh. Ghi số 1 đối với KV1, ghi 2Nt với KV2-NT, số 2 với KV2 và số 3 nếu thí sinh thuộc KV3. Lưu ý khoanh tròn và điền thông tin đúng với khu vực nơi thí sinh được hưởng ưu tiên.

muc-18-to-khai-DKTS-Trangtuyensinh

(Mục 18 trong tờ khai Đăng kí tuyển sinh năm 2020)

Theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, các Hội đồng tuyển sinh có nghĩa vụ thực hiện các quy chế tuyển sinh như quy định, hướng dẫn thí sinh khai đúng khu vực hưởng ưu tiên của mình để không mất đi quyền lợi và chế độ được hưởng trong kì tuyển sinh Đại học và Cao đẳng năm 2020.

BẢN QUYỀN TRANGTUYENSINH.COM.VN
Về đầu trang