Danh sách các ngành nghề đào tạo cấp IV trình độ Đại học

Cập nhật: 28/07/2020

DANH MỤC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO CẤP IV TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT
ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
*******

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học được đăng tải trên Thư viện Pháp luật:

  1. Ngành đào tạo là tập hợp những kiến thức, kỹ năng chuyên môn liên quan đến một lĩnh vực khoa học hay một lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp nhất định. Bên cạnh khối kiến thức cơ bản và kiến thức cơ sở (của khối ngành, nhóm ngành), khối kiến thức ngành (gồm kiến thức chung và kiến thức chuyên sâu của ngành) trong mỗi chương trình đào tạo trình độ đại học phải có khối lượng tối thiểu 30 tín chỉ không trùng với kiến thức ngành của các ngành gần trong khối ngành, nhóm ngành. 
  2. Mã ngành là chuỗi số liên tục gồm bảy chữ số, trong đó từ trái sang phải được qui định như sau: chữ số đầu tiên quy định mã trình độ đào tạo; hai chữ số thứ hai và thứ ba quy định mã lĩnh vực đào tạo; hai chữ số thứ tư và thứ năm quy định mã nhóm ngành đào tạo; hai chữ số cuối quy định mã ngành đào tạo.
  3. Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học
Mã số Tên tiếng Việt
714
Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên
71401
Khoa học giáo dục
7140101 Giáo dục học
7140114
Quản lý giáo dục
71402
Đào tạo giáo viên
7140201
Giáo dục Mầm non
7140202
Giáo dục Tiểu học
7140203
Giáo dục Đặc biệt
7140204
Giáo dục Công dân
7140205
Giáo dục Chính trị
7140206
Giáo dục Thể chất
7140207
Huấn luyện thể thao
7140208
Giáo dục Quốc phòng - An ninh
7140209
Sư phạm Toán học
7140210
Sư phạm Tin học
7140211 Sư phạm Vật lý
7140212
Sư phạm Hoá học
7140213
Sư phạm Sinh học
7140214
Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp
7140215
Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp
7140217
Sư phạm Ngữ văn
7140218
Sư phạm Lịch sử
7140219 Sư phạm Địa lý
7140221
Sư phạm Âm nhạc
7140222
Sư phạm Mỹ thuật
7140223
Sư phạm Tiếng Bana
7140224
Sư phạm Tiếng Êđê
7140225
Sư phạm Tiếng Jrai
7140226
Sư phạm Tiếng Khmer
7140227
Sư phạm Tiếng Hmong
7140228
Sư phạm Tiếng Chăm
7140229
Sư phạm Tiếng Mnông
7140230
Sư phạm Tiếng Xê đăng
7140231
Sư phạm Tiếng Anh
7140232
Sư phạm Tiếng Nga
7140233
Sư phạm Tiếng Pháp
7140234
Sư phạm Tiếng Trung Quốc
7140235
Sư phạm Tiếng Đức
7140236
Sư phạm Tiếng Nhật
7140237
Sư phạm Tiếng Hàn Quốc
7140245
Sư phạm nghệ thuật
7140246
Sư phạm công nghệ
7140247
Sư phạm khoa học tự nhiên
7140248
Giáo dục pháp luật
71490 Khác
721 Nghệ thuật
72101 Mỹ thuật
7210101
Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật
7210103 Hội hoạ
7210104 Đồ hoạ
7210105 Điêu khắc
7210107 Gốm
7210110 Mỹ thuật đô thị
72102
Nghệ thuật trình diễn
7210201 Âm nhạc học
7210203
Sáng tác âm nhạc
7210204
Chỉ huy âm nhạc
7210205 Thanh nhạc
7210207
Biểu diễn nhạc cụ phương tây
7210208 Piano
7210209 Nhạc Jazz
7210210
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống
7210221
Lý luận, lịch sử và phê bình sân khấu
7210225
Biên kịch sân khấu
7210226
Diễn viên sân khấu kịch hát
7210227
Đạo diễn sân khấu
7210231
Lý luận, lịch sử và phê bình điện ảnh, truyền hình
7210233
Biên kịch điện ảnh, truyền hình
7210234
Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình
7210235
Đạo diễn điện ảnh, truyền hình
7210236 Quay phim
7210241
Lý luận, lịch sử và phê bình múa
7210242 Diễn viên múa
7210243 Biên đạo múa
7210244
Huấn luyện múa
72103
Nghệ thuật nghe nhìn
7210301 Nhiếp ảnh
7210302
Công nghệ điện ảnh, truyền hình
7210303
Thiết kế âm thanh, ánh sáng
72104
Mỹ thuật ứng dụng
7210402
Thiết kế công nghiệp
7210403 Thiết kế đồ họa
7210404
Thiết kế thời trang
7210406
Thiết kế mỹ thuật sân khấu, điện ảnh
72190 Khác
722 Nhân văn
72201
Ngôn ngữ, văn học và văn hoá Việt Nam
7220101
Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam
7220104 Hán Nôm
7220105 Ngôn ngữ Jrai
7220106
Ngôn ngữ Khmer
7220107
Ngôn ngữ Hmong
7220108
Ngôn ngữ Chăm
7220110
Sáng tác văn học
7220112
Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam
72202
Ngôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoài
7220201 Ngôn ngữ Anh
7220202 Ngôn ngữ Nga
7220203 Ngôn ngữ Pháp
7220204
Ngôn ngữ Trung Quốc
7220205 Ngôn ngữ Đức
7220206
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
7220207
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha
7220208 Ngôn ngữ Italia
7220209 Ngôn ngữ Nhật
7220210
Ngôn ngữ Hàn Quốc
7220211 Ngôn ngữ Ảrập
72290 Khác
7229001 Triết học
729008
Chủ nghĩa xã hội khoa học
7229009 Tôn giáo học
7229010 Lịch sử
7229020 Ngôn ngữ học
7229030 Văn học
7229040 Văn hoá học
7229042
Quản lý văn hoá
7229045 Gia đình học
731
Khoa học xã hội và hành vi
73101 Kinh tế học
7310101 Kinh tế
7310102 Kinh tế chính trị
7310104 Kinh tế đầu tư
7310105
Kinh tế phát triển
7310106 Kinh tế quốc tế
7310107
Thống kê kinh tế
7310108 Toán kinh tế
73102
Khoa học chính trị
7310201 Chính trị học
7310202
Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước
7310205
Quản lý nhà nước
7310206
Quan hệ quốc tế
73103
Xã hội học và Nhân học
7310301 Xã hội học
7310302 Nhân học
73104 Tâm lý học
7310401 Tâm lý học
7310403
Tâm lý học giáo dục
73105 Địa lý học
7310501 Địa lý học
73106 Khu vực học
7310601 Quốc tế học
7310602 Châu Á học
7310607
Thái Bình Dương học
7310608
Đông phương học
7310612
Trung Quốc học
7310613 Nhật Bản học
7310614 Hàn Quốc học
7310620
Đông Nam Á học
7310630 Việt Nam học
73190 Khác
732
Báo chí và thông tin
73201
Báo chí và truyền thông
7320101 Báo chí
7320104
Truyền thông đa phương tiện
7320105
Truyền thông đại chúng
7320106
Công nghệ truyền thông
7320107
Truyền thông quốc tế
7320108
Quan hệ công chúng
73202
Thông tin - Thư viện
7320201
Thông tin - thư viện
7320205
Quản lý thông tin
73203
Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng
7320303 Lưu trữ học
7320305 Bảo tàng học
73204
Xuất bản - Phát hành
7320401 Xuất bản
7320402
Kinh doanh xuất bản phẩm
73290 Khác
734
Kinh doanh và quản lý
73401 Kinh doanh
7340101
Quản trị kinh doanh
7340115 Marketing
7340116 Bất động sản
7340120
Kinh doanh quốc tế
7340121
Kinh doanh thương mại
7340122
Thương mại điện tử
7340123
Kinh doanh thời trang và dệt may
73402
Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm
7340201
Tài chính – Ngân hàng
7340204 Bảo hiểm
73403
Kế toán – Kiểm toán
7340301 Kế toán
7340302 Kiểm toán
73404
Quản trị – Quản lý
7340401
Khoa học quản lý
7340403 Quản lý công
7340404
Quản trị nhân lực
7340405
Hệ thống thông tin quản lý
7340406
Quản trị văn phòng
7340408
Quan hệ lao động
7340409 Quản lý dự án
73490 Khác
738 Pháp luật
73801 Luật
7380101 Luật
7380102
Luật hiến pháp và luật hành chính
7380103
Luật dân sự và tố tụng dân sự
7380104
Luật hình sự và tố tụng hình sự
7380107 Luật kinh tế
7380108 Luật quốc tế
73890 Khác
742
Khoa học sự sống
74201 Sinh học
7420101 Sinh học
74202
Sinh học ứng dụng
7420201
Công nghệ sinh học
7420202
Kỹ thuật sinh học
7420203
Sinh học ứng dụng
74290 Khác
744
Khoa học tự nhiên
74401
Khoa học vật chất
7440101 Thiên văn học
7440102 Vật lý học
7440106
Vật lý nguyên tử và hạt nhân
7440110 Cơ học
7440112 Hoá học
7440122
Khoa học vật liệu
74402
Khoa học trái đất
7440201 Địa chất học
7440212 Bản đồ học
7440217
Địa lý tự nhiênkỹ thuật
7440221
Khí tượng và khí hậu học
7440224 Thuỷ văn học
7440228 Hải dương học
74403
Khoa học môi trường
7440301
Khoa học môi trường
74490 Khác
746
Toán và thống kê
74601 Toán học
7460101 Toán học
7460107
Khoa học tính toán
7460112 Toán ứng dụng
7460115 Toán cơ
7460117 Toán tin
74602 Thống kê
7460201 Thống kê
74690 Khác
748
Máy tính và công nghệ thông tin
74801 Máy tính
7480101
Khoa học máy tính
7480102
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
7480103
Kỹ thuật phần mềm
7480104
Hệ thống thông tin
7480106
Kỹ thuật máy tính
7480108
Công nghệ kỹ thuật máy tính
74802
Công nghệ thông tin
7480201
Công nghệ thông tin
7480202
An toàn thông tin
74890 Khác
751
Công nghệ kỹ thuật
75101
Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng
7510101
Công nghệ kỹ thuật kiến trúc
7510102
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
7510103
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
7510104
Công nghệ kỹ thuật giao thông
7510105
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng
75102
Công nghệ kỹ thuật cơ khí
7510201
Công nghệ kỹ thuật cơ khí
7510202
Công nghệ chế tạo máy
7510203
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
7510205
Công nghệ kỹ thuật ô tô
7510206
Công nghệ kỹ thuật nhiệt
7510207
Công nghệ kỹ thuật tàu thủy
7510211
Bảo dưỡng công nghiệp
75103
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông
7510301
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
7510302
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông
7510303
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
75104
Công nghệ hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trường
7510401
Công nghệ kỹ thuật hoá học
7510402
Công nghệ vật liệu
7510406
Công nghệ kỹ thuật môi trường
7510407
Công nghệ kỹ thuật hạt nhân
75106
Quản lý công nghiệp
7510601
Quản lý công nghiệp
7510604
Kinh tế công nghiệp
7510605
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
75107
Công nghệ dầu khí và khai thác
7510701
Công nghệ dầu khí và khai thác dầu
75108
Công nghệ kỹ thuật in
7510801
Công nghệ kỹ thuật in
75190 Khác
752 Kỹ thuật
75201
Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật
7520101 Cơ kỹ thuật
7520103 Kỹ thuật cơ khí
7520114
Kỹ thuật cơ điện tử
7520115 Kỹ thuật nhiệt
7520116
Kỹ thuật cơ khí động lực
7520117
Kỹ thuật công nghiệp
7520118
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp
7520120
Kỹ thuật hàng không
7520121
Kỹ thuật không gian
7520122
Kỹ thuật tàu thuỷ
7520130 Kỹ thuật ô tô
7520137 Kỹ thuật in
75202
Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông
7520201 Kỹ thuật điện
7520204
Kỹ thuật ra đa- dẫn đường
7520205
Kỹ thuật thuỷ âm
7520207
Kỹ thuật điện tử - viễn thông
7520212 Kỹ thuật y sinh
7520216
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
75203
Kỹ thuật hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trường
7520301
Kỹ thuật hoá học
7520309
Kỹ thuật vật liệu
7520310
Kỹ thuật vật liệu kim loại
7520312 Kỹ thuật dệt
7520320
Kỹ thuật môi trường
75204 Vật lý kỹ thuật
7520401 Vật lý kỹ thuật
7520402
Kỹ thuật hạt nhân
75205
Kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa
7520501
Kỹ thuật địa chất
7520502
Kỹ thuật địa vật lý
7520503
Kỹ thuật trắc địa - bản đồ
75206 Kỹ thuật mỏ
7520601 Kỹ thuật mỏ
7520602
Kỹ thuật thăm dò và khảo sát
7520604
Kỹ thuật dầu khí
7520607
Kỹ thuật tuyển khoáng
75290 Khác
7529001 Kỹ thuật biển
754
Sản xuất và chế biến
75401
Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống
7540101
Công nghệ thực phẩm
7540102
Kỹ thuật thực phẩm
7540104
Công nghệ sau thu hoạch
7540105
Công nghệ chế biến thuỷ sản
7540106
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm
75402
Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da
7540202
Công nghệ sợi, dệt
7540203
Công nghệ vật liệu dệt, may
7540204
Công nghệ dệt, may
7540206
Công nghệ da giày
75490 Khác
7549001
Công nghệ chế biến lâm sản
758
Kiến trúc và xây dựng
75801
Kiến trúc và quy hoạch
7580101 Kiến trúc
7580102
Kiến trúc cảnh quan
7580103
Kiến trúc nội thất
7580104 Kiến trúc đô thị
7580105
Quy hoạch vùng và đô thị
7580106
Quản lý đô thị và công trình
7580108
Thiết kế nội thất
7580111
Bảo tồn di sản kiến trúc - đô thị
7580112 Đô thị học
75802 Xây dựng
7580201
Kỹ thuật xây dựng
7580202
Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ
7580203
Kỹ thuật xây dựng công trình biển
7580205
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
7580210
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
7580211
Địa kỹ thuật xây dựng
7580212
Kỹ thuật tài nguyên nước
7580213
Kỹ thuật cấp thoát nước
75803
Quản lý xây dựng
7580301
Kinh tế xây dựng
7580302
Quản lý xây dựng
75890 Khác
762
Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản
76201 Nông nghiệp
7620101 Nông nghiệp
7620102 Khuyến nông
7620103 Khoa học đất
7620105 Chăn nuôi
7620109 Nông học
7620110
Khoa học cây trồng
7620112 Bảo vệ thực vật
7620113
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan
7620114
Kinh doanh nông nghiệp
7620115
Kinh tế nông nghiệp
7620116
Phát triển nông thôn
76202 Lâm nghiệp
7620201 Lâm học
7620202
Lâm nghiệp đô thị
7620205 Lâm sinh
7620211
Quản lý tài nguyên rừng
76203 Thuỷ sản
7620301
Nuôi trồng thuỷ sản
7620302
Bệnh học thủy sản
7620303
Khoa học thủy sản
7620304
Khai thác thuỷ sản
7620305
Quản lý thủy sản
76290 Khác
764 Thú y
76401 Thú y
7640101 Thú y
76490 Khác
772 Sức khoẻ
77201 Y học
7720101 Y khoa
7720110
Y học dự phòng
7720115 Y học cổ truyền
77202 Dược học
7720201 Dược học
7720203 Hoá dược
77203
Điều dưỡng - hộ sinh
7720301 Điều dưỡng
7720302 Hộ sinh
77204 Dinh dưỡng
7720401 Dinh dưỡng
77205
Răng - Hàm - Mặt (Nha khoa)
7720501
Răng - Hàm - Mặt
7720502
Kỹ thuật phục hình răng
77206 Kỹ thuật Y học
7720601
Kỹ thuật xét nghiệm y học
7720602
Kỹ thuật hình ảnh y học
7720603
Kỹ thuật phục hồi chức năng
77207
Y tế công cộng
7720701 Y tế công cộng
77208 Quản lý Y tế
7720801
Tổ chức và quản lý y tế
7720802
Quản lý bệnh viện
77290 Khác
7729001
Y sinh học thể dục thể thao
776 Dịch vụ xã hội
77601
Công tác xã hội
7760101 Công tác xã hội
7760102
Công tác thanh thiếu niên
8760103
Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật
77690 Khác
781
Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
78101 Du lịch
7810101 Du lịch
7810103
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
78102
Khách sạn, nhà hàng
7810201
Quản trị khách sạn
7810202
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
78103
Thể dục, thể thao
7810301
Quản lý thể dục thể thao
78105
Kinh tế gia đình
7810501 Kinh tế gia đình
78190 Khác
784 Dịch vụ vận tải
78401
Khai thác vận tải
7840101
Khai thác vận tải
7840102
Quản lý hoạt động bay
7840104 Kinh tế vận tải
7840106
Khoa học hàng hải
78490 Khác
785
Môi trường và bảo vệ môi trường
78501
Quản lý tài nguyên và môi trường
7850101
Quản lý tài nguyên và môi trường
7850102
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
7850103 Quản lý đất đai
78502
Dịch vụ an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp
7850201
Bảo hộ lao động
78590 Khác
786
An ninh, Quốc phòng
78601
An ninh và trật tự xã hội
7860101
Trinh sát an ninh
7860102
Trinh sát cảnh sát
7860104
Điều tra hình sự
7860108
Kỹ thuật hình sự
7860109
Quản lý nhà nước về an ninh trật tự
7860110
Quản lý trật tự an toàn giao thông
7860111
Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp
7860112
Tham mưu, chỉ huy công an nhân dân
7860113
Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
7860116
Hậu cần công an nhân dân
7860117
Tình báo an ninh
78602 Quân sự
7860201
Chỉ huy tham mưu Lục quân
7860202
Chỉ huy tham mưu Hải quân
7860203
Chỉ huy tham mưu Không quân
7860204
Chỉ huy tham mưu Phòng không
7860205
Chỉ huy tham mưu Pháo binh
7860206
Chỉ huy tham mưu Tăng - thiết giáp
7860207
Chỉ huy tham mưu Đặc công
7860214 Biên phòng
7860217
Tình báo quân sự
7860218
Hậu cần quân sự
7860220
Chỉ huy tham mưu thông tin
7860222 Quân sự cơ sở
7860220
Chỉ huy, quản lý kỹ thuật
7860226
Chỉ huy kỹ thuật Phòng không
7860227
Chỉ huy kỹ thuật Tăng - thiết giáp
7860228
Chỉ huy kỹ thuật Công binh
7860229
Chỉ huy kỹ thuật Hoá học
7860231
Trinh sát kỹ thuật
7860232
Chỉ huy kỹ thuật Hải quân
7860233
Chỉ huy kỹ thuật tác chiến điện tử
78690 Khác
790 Khác

 

BẢN QUYỀN TRANGTUYENSINH.COM.VN
Về đầu trang